Nyheder

Fjern krydset i kalenderen!

Det Centrale Handicapråds årsmøde udskydes til et senere tidspunkt.

Sekretariatet for Det Centrale Handicapråd er på den listen over statslige arbejdspladser, der skal flytte...