Årets første rådsmøde bød på nye ansigter

Det Centrale Handicapråds første møde i den nye firårige rådsperiode blev afholdt d. 27. februar betød goddag til en række nye rådsmedlemmer.

På mødet blev der brugt særlig tid på at nye og gamle medlemmer kunne møde hinanden og samtidig blev rammerne lagt for rådets arbejde fremadrettet.

De nye rådsmedlemmer tæller:
Svømmeren John Petersson, som er næstformand i Parasport Danmark og personligt udpeget af socialministeren. Janne Sander, næstformand i muskelsvindfonden og Knud Kristensen, formand for SIND, som begge er indstillet af Danske Handicaporganisationer til at sidde i rådet. Lise Bjørg Pedersen, sekretariatsleder i brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik, der er indstillet af DI Transport. Morten Hjelholt, lektor på IT-Universitetet, der er indstillet af It-universitetet og Søren Langager, lektor på DPU – Aarhus Universitet, der er indstillet af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Thorkild Olesen, der er konstitueret formand for Det Centrale Handicapråd indtil børne- og socialministeren udpeger en ny formand, førte både nye og gamle rådsmedlemmer gennem mødet med sikker hånd.

Dialog om levevilkår
Vive satte på mødet rammerne for en god dialog om hverdagsliv og levevilkår for mennesker med handicap. De bidrog med et oplæg, der tog udgangspunkt i den nyeste rapport på området. Særligt uddannelsesområdet vagte interesse hos Det Centrale Handicapråd. Her viser Vives rapport, at mens resten af befolkningen bliver bedre og bedre uddannet står udviklingen for mennesker med handicap stille.

 

 

Onsdag, 28 februar, 2018