Borgere kom med input til medborgerskab

”Som bruger og borger med handicap får man med årene stor viden og erfaring om, hvordan det er at leve et liv med handicap. Måske får man også gode muligheder for at kunne gennemskue, når det offentlige handler uhensigtsmæssigt. Det er guld på vejen, som andre kan samle op og bruge.”

 

Sådan sagde en deltager om emnet ’Brugerindflydelse’ ved et af rådets fire borgermøder i november. Formålet med møderne var at få inspiration til arbejdet med rådets arbejdstema ’Medborgerskab’ og til rådets konference om medborgerskab, som holdes i maj 2013.

 

Da ’Brugerindflydelse’ er et af emnerne under arbejdstemaet ’Medborgerskab’, var det oplagt at spørge borgerne selv, hvad de mener er de største udfordringer for at kunne være medborger i Danmark på lige fod med andre.

 

Borgernes bidrag hjælper rådet

De fire møder blev holdt i Vordingborg, Esbjerg, Odense og Vrå, og der var mellem 14-20 deltagere ved hvert møde. Deltagerne blev præsenteret for de fire emner under medborgerskab, som rådet har fokus på: Diskrimination, Borgerens retsstilling, Stemmeret/stemmeafgivelse og Brugerindflydelse. Derefter drøftede deltagerne i grupper, hvilke udfordringer og løsningsmuligheder, der kan være inde for de fire aspekter.

 

Rådet er meget glade for de historier, erfaringer og gode ideer, som borgerne kom med til møderne. Helt overordnet fik rådet bekræftet, at de fire emner er relevante for borgerne. Blandt andet fortalte borgerne, at mange af dem har meget svært ved at navigere rundt i det offentlige system, der bliver oplevet som uigennemskueligt og uhensigtsmæssigt bygget op. Derudover var deltagerne især meget engagerede i stemmeret og - procedurer. Og så var der et ønske om et mere synligt Centralt Handicapråd.

 

Nu tager rådet borgernes bidrag med i deres videre arbejde med temaet ’Medborgerskab’. Samtidig er rådet blevet inspireret til en anden gang at bruge borgermøder som inspiration til rådets arbejde.

 

OBS: I de fire referater her kan du læse meget mere om borgernes meninger om og ideer til medborgerskab. Der er også personlige historier og gode eksempler på løsninger:

Referat fra borgermøde i Vordingborg, 20. november 2012

 

Referat fra borgermøde i Esbjerg, 21. november 2012

 

Referat fra borgermøde i Odense, 27. november 2012

 

Referat fra borgermøde i Vrå (ved Hjørring), 29. november 2012

 

Onsdag, 12 december, 2012