Brug borgeren i handicapforskning

Foto af Tue Byskov Bøtkjær, er holder tale.

Tue Byskov Bøtkjær holder tale, som samtidig tolkes til tegnsprog af tolken til venstre.

Tag udgangspunkt i borgeren, når der skal forskes i handicap. Det var formand Tue Byskov Bøtkjærs hovedpointe, da han i går holdt tale ved et gå-hjem-møde om forskning i handicap i Danmark.

Mødet var arrangeret af SFI, Nordisk Netværk for Handicapforskning og Det Centrale Handicapråd.

Mens andre af mødets talere fortalte om selve forskningen, fokuserede Tue Byskov Bøtkjær på, hvordan forskningen kan hjælpe mennesker med handicap. Tue Byskov Bøtkjær understregede, at det er vigtigt at spørge borgeren om, hvilke udfordringer han eller hun oplever i hverdagen, og så rette forskningen hen i mod at finde løsninger på de udfordringer. Målet er, at mennesker med handicap skal kunne deltage i samfundet på lige fod med andre.

Du kan læse hele talen her.

Du kan også finde talen under "Materialer" her.

 

Foto af formand Tue Byskov Bøtkjær, Inge Bonfils fra Nordisk Netværk for Handicapforskning og forsker Steen Bengtsson fra SFI

Paneldebatten er i gang. Fra venstre er det rådets formand Tue Byskov Bøtkjær, Inge Bonfils fra Nordisk Netværk for Handicapforskning og forsker Steen Bengtsson fra SFI.

 

Onsdag, 26 september, 2012