DCH’s formand: Digitalisering er for borgerne

I dag starter en stor, landsdækkende kampagne om obligatorisk selvbetjening og Digital Post. Det er planen, at 80 procent af al kommunikation mellem borgere og det offentlige skal være digital i 2015. Det betyder, at papirbreve fra det offentlige sendes til borgerens digitale postkasse. Samtidig skal borgerne i en lang række tilfælde betjene os selv digitalt ved at udfyldeansøgningsblanketter på nettet. Dette kan fx være ved lægeskift eller i ansøgningen om støtte til hjælpemidler.

Digitaliseringen giver mange nye muligheder og større fleksibilitet for de fleste. For personer med handicap er der mange faktorer på spil, som samlet set har betydning for, hvilke fordele og konsekvenser digitaliseringen har.

Tue Byskov Bøtkjær, formand for Det Centrale Handicapråd, glæder sig til at følge udviklingen:

”Digitaliseringen er oplagt en mulighed for at gøre kommunikationen mellem borgerne og det offentlige bedre – også for borgere med handicap. Derfor skal vi tage positivt imod digitaliseringen, men også huske at gøre opmærksom på, hvis nogle løsninger ikke fungerer. Vi skal med andre ord udnytte digitaliseringen og dens muligheder, når vi nu indfører helt nye kommunikationsveje mellem borgerne og det offentlige.

Derfor er jeg glad for den løbende dialog, som Det Centrale Handicapråd har med Digitaliseringsstyrelsen om digitaliseringsstrategien og forståelsen for at sikre tilgængeligheden, så flest muligt får glæde af digitaliseringens fordele. Samtidig skal vi huske de borgere, som har brug for hjælp og støtte til at modtage breve og udfylde skemaer på nettet, og som ikke umiddelbart får fordel af digitaliseringen. De kan let blive hægtet af, hvis vi ikke sikrer nogle supplerende løsninger.

Jeg håber, at kommunerne vil bruge den eventguide, som Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet, og at de lokale handicaporganisationer vil støtte op med deres ekspertise, når kommunerne skal i gang med at klæde borgerne på til den nye digitale fremtid. Digitalisering handler nu engang om borgerne.”

Mandag, 25 november, 2013