DCH på Folkemødet: Hvordan taler man om handicap?

 Billede af publikum    Billede af en fra publikum, der kommenterer debatten  Billede af cykeltaxa, der blev brugt som blikfang forud for DCH's arrangement 

På Folkemødet satte Det Centrale Handicapråd kniven i holdninger til handicap. Vi ville i dialog med forskellige samfundsaktører om, hvordan vi fremmer flere positive holdninger til mennesker med handicap og bliver bedre til at se mennesker med handicap som en samfundsmæssig ressource.  

 

Vi inviterede DGI, KL, ISS og Sammenslutningen af Unge med Handicap til en debat, hvor paneldeltagerne præsenterede hver deres vision for, hvordan vi fremmer flere positive holdninger. Det kom der en engageret og fordomsfri debat ud af, hvor paneldeltagerne bl.a. nåede frem til, at det er et fælles anliggende for alle mennesker at fremme positive holdninger – handicap eller ej. Og i den frie debat kan man også godt acceptere, at sprogbrugen ikke altid er helt politisk korrekt, når bare intentionen er i orden.

 

Dermed ikke sagt, at sprogbrugen er underordnet. For det kan godt opleves nedgørende, hvis man taler om mennesker med handicap som svage borgere, når mange har ressourcer, som sagtens kan sættes i spil, fx på arbejdsmarkedet. Eller hvis man taler om ”handicappede” på en måde, der signalerer, at handicappet er det væsentligste ved dem, man taler om.

 

”Jeg er glad for den umiddelbare og fordomsfri debat, vi fik på Folkemødet. Vi fik svesken på disken i forhold til den politiske korrekthed, som både kan hjælpe en forståelse for andre mennesker på vej, men som også kan spænde ben for den nødvendige dialog om, hvordan vi kommer videre. Stor ros til paneldeltagerne for det arbejde, de lagde i at formulere visionerne og deres bidrag undervejs i debatten! Vi har fået mange gode input med hjem til arbejdet med at udvikle den holdningsstrategi, der skal fremme positive holdninger til handicap.”, siger Tue Byskov Bøtkjær, formand for Det Centrale Handicapråd.  

Se interview med paneldeltagerne her. 

 

Fredag, 4 juli, 2014