DCH's formand er glad for aftale om det specialiserede socialområde

Samtlige partier i Folketinger står bag en ny aftale, som skal sikre specialiseret viden og kompetencer på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Evalueringen af kommunalreformen har nemlig vist en bekymring for, om der vil være tilstrækkelig viden og kompetence til rådighed i fremtiden. Den nye aftale medfører nogle lovændringer og en række initiativer, som skal bidrage til at styrke samarbejdet mellem kommuner og regioner gennem en ny dialogbaseret national koordinationsstruktur.   DCH’s formand, Tue Byskov Bøtkjær, glæder sig over aftalen:  ”Aftalen om det specialiserede socialområde lægger mange spor ud for fremtiden, som får betydning for rigtig mange mennesker. Det er vigtigt, at fx mennesker med hjerneskade modtager et tilbud, som inkluderer borgeren i sit nærmiljø, samtidig med at den specialiserede ekspertise er til stede, lige så snart der er behov for den.  Derfor har Socialstyrelsen og VISO nu en vigtig opgave i at koordinere og løfte det specialiserede socialområde, så kommuner og regioner for alvor får styrket deres viden og samarbejde. Vi kan kun hjælpe borgeren til et frit og selvstændigt liv, hvis den rette indsats er til stede. Derfor glæder jeg mig til at se, hvordan indsatserne udvikles og tilrettelægges i fremtiden.”

Torsdag, 14 november, 2013