DCH's formand: Indsatsen mod kræft skal også omfatte mennesker med udviklingshæmning

DCH's formand, Tue Byskov Bøtkjær, ser med stor alvor på, at kræft hos mennesker med udviklingshæmning ofte først opdages, når det er for sent. "Jeg har skrevet til Sundhedsministeren og forventer, at han tager sagen meget alvorligt. Men jeg vil også tage problematikken op i rådet," udtaler han.
"Det er en alvorlig mangel ved vores system, at mennesker med udviklingshæmning kan dø af kræft, alene fordi de er afhængige af, at andre tolker deres signaler. Jeg har udbedt mig Sundhedsministerens holdning til undersøgelsen og oplysninger om, hvad ministeriet konkret vil gøre i anledning af undersøgelsen. Sundhedsvæsenet skal klædes på til at forebygge og behandle kræft hos mennesker med udviklingshæmning, på samme niveau som gælder for andre borgere."

Den nyudnævnte formand for DCH, Tue Byskov Bøtkjær, kommenterer indholdet i en ny rapport fra Socialt Udviklingscenter SUS, som viser, at kræft hos mennesker med udviklingshæmning ofte først opdages, når det er for sent. SUS har sammen med Kræftens Bekæmpelse spurgt 100 bosteder om deres erfaringer med kræftramte mennesker med udviklingshæmning. Undersøgelsen 'Udviklingshæmmet og kræftramt' viser blandt andet, at stadig flere mennesker med udviklingshæmning får kræft, men at det ofte bliver opdaget alt for sent. Undersøgelsen viser også, at sundhedsvæsenet ikke er forberedt på at behandle patienter med mentale handicap.

"Det er også en sag for det nye DCH, hvor vi skal arbejde for bred inklusion. Kræftbehandling og forebyggelse i sundhedssystemet er et sted, hvor det er afgørende at sikre inklusion. Derfor vil jeg tage problematikken op i rådet," udtaler formand for rådet, Tue Byskov Bøtkjær. Han peger på, at undersøgelsen 'Udviklingshæmmet og kræftramt' rummer komplekse problemstillinger, herunder spørgsmålet om, hvem der kan træffe beslutninger om behandling, når personen selv ikke er i stand til det.
"Det er svære situationer, som findes i disse menneskers liv. Derfor skal der findes løsninger, som respekterer den enkeltes ret til selv at bestemme men som ikke forhindrer undersøgelser og behandlinger," slutter Tue Byskov Bøtkjær.

 

Fakta:

Undersøgelsen fra SUS kan læses her på www.sus.dk

Læs Tue Byskov Bøtkjærs brev til Sundhedsministeren her:

Kære Bertel Haarder

Socialt Udviklingscenter SUS og Kræftens Bekæmpelse har for nylig offentliggjort en undersøgelse om psykisk udviklingshæmning og kræft. Undersøgelsen konkluderer, at det kan være meget svært at opdage, når mennesker med udviklingshæmning har fået kræft, og at det kan være svært at få den rette behandling i gang – i tide. Samlet set tyder undersøgelsen på, at mennesker med udviklingshæmning er markant dårligere stillet i forhold til at få gavn af den nationale indsats mod kræft.

Denne undersøgelse om kræft og udviklingshæmning viser bekymrende tegn på, at Danmarks indsats mod kræft endnu ikke tager højde for de særlige vilkår, der kan gælde for mennesker med psykisk udviklingshæmning og dermed ikke giver mennesker med udviklingshæmning et ligeværdigt behandlingstilbud.

Jeg er nyudnævnt formand for Det Centrale Handicapråd, som skal drøfte og vurdere udviklingen i samfundet for personer med handicap og arbejde for bred inklusion i samfundet, og jeg mener dette er en sag, som skal tages op i det nye råd.

Det er min intention, at rådet skal følge udviklingen på handicapområdet i praksis. Derfor vil jeg bede om din holdning til undersøgelsens konklusioner og anbefalinger, samt at du vil oplyse hvilke konkrete intiativer Sundhedsministeriet vil tage for at sikre, at mennesker med udviklingshæmning får en ligeværdig behandling for kræft. Dette vil danne grundlag for rådets drøftelse af sagen.

Jeg vil samtidig gøre opmærksom på, at selvom undersøgelsen specifikt handler om mennesker, som har fået kræft, så vil der formentlig være lignende vanskeligheder - også i situationer, hvor et menneske med udviklingshæmning lider af en anden sygdom, ligesom vi må antage, at der ikke er lige adgang til almindelig sundhedsinformation. Dette aspekt mener jeg vi bør inddrage i det videre arbejde.

Jeg ser frem til at høre om ministeriets tiltag.

Med venlig hilsen

Tue Byskov Bøtkjær

 

Onsdag, 12 januar, 2011