Drøftelser om disruption og diskrimination

Det Centrale Handicapråd mødtes tirsdag d. 3. oktober, hvor blandt andet disruption og diskriminationsforbud var på dagsordenen.
 
Disruption er et varmt samtaleemne for tiden – også i Det Centrale Handicapråd, der mener, det er vigtigt at være på forkant med udviklingen og have blik for de udfordringer og muligheder, som teknologien åbner for personer med handicap. Rådet indgår i et projekt omkring denne problemstilling sammen med Den Sociale Kapitalfond og TrygFonden. Projektet fokuserer på, hvilke konsekvenser den nye teknologi har på fremtidens arbejdsmarked for mennesker med handicap og andre udsatte grupper. 
 
”Hvis ikke vi er opmærksomme, så får den teknologiske udvikling store konsekvenser for mennesker med handicap, der er ekstra udsatte på arbejdsmarkedet, fordi mange har jobs, som kan automatiseres. Heldigvis kan teknologien også hjælpe personer med handicap med at udføre arbejdsopgaver, de ellers ikke ville kunne. På den måde kan teknologien blive en stor gevinst,” siger Anette Laigaard, formand for Det Centrale Handicapråd. 
 
Diskriminationsforbud på vej
Samtidig med at rådet var samlet til rådsmødet, holdt statsminister Lars Løkke sin åbningstale for Folketinget. Fra talerstolen annoncerede han blandt andet, at regeringen allerede i næste måned vil fremsætte et lovforslag om forbud mod forskelsbehandling af mennesker med handicap. Rådet er meget tilfreds med, at det kommende forbud fik plads i åbningstalen, selv om der er delte meninger om, hvor langt forslaget skal gå i forhold til tilgængelighed og rimelig tilpasning.
 
”Jeg er spændt på at se den endelige udmøntning af forslaget og håber, at regeringen har lyttet til de høringssvar, der er kommet til forslaget. Det er en udfordring at finde en god løsning på spørgsmålet om rimelig tilpasning, så vi sikrer, at loven beskytter på det niveau, som man ønsker, samtidig med at den er nem at forstå og følge,” understreger Anette Laigaard.
 
Formand stopper ved udgangen af året
Udover disruption og diskrimination blev emner som førtidspension- og fleksjobreform, den socialpolitiske redegørelse, udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet og styring af udgifter på det specialiserede socialområde også drøftet til rådsmødet.
 
Til allersidst på mødet meddelte Anette Laigaard, at hun har valgt at stoppe som formand ved udgangen af den indeværende rådsperiode, da hun ønsker at tilbringe mere tid med sin familie og komme ud og opleve verden med sin mand. Det er børne- og socialministeren, der udpeger en ny formand, som tiltræder posten fra 1. januar 2018.
Årets sidste rådsmøde finder sted d. 5 december.
 
 
Torsdag, 5 oktober, 2017