Fakta om handicap

Nu er det snart tid til kommunal- og regionsvalg. I den kommende tid vil der derfor være mange politiske debatter, som har et handicappolitisk aspekt. For kommunal – og regionalpolitik har stor betydning for mennesker med handicap. Det er for eksempel kommunen, der giver tilskud til hjælpemidler og afklarer jobforløb, og det er regionen, der har ansvaret for sygehusene.

Men mange både borgere og politikere mangler viden om forholdene for mennesker med handicap. Hvem er disse personer egentlig? Hvor mange er i job? Hvem har en uddannelse? Hvad er levealderen? Hvilke holdninger bliver folk med handicap mødt med?  

Det Centrale handicapråd har samlet forskellige fakta, der kan give et billede af, hvordan hverdagslivet ser ud for personer med handicap. Tanken er, at disse fakta kan bruges op til valget af alle, der ønsker at debattere emner med en handicapvinkel.

Se fakta om mennesker med handicap her: http://www.dch.dk/fakta

              

Torsdag, 12 oktober, 2017