Foranalyse til holdningsstrategi

Det Centrale Handicapråd har lavet en litteraturgennemgang af nyere nationale og internationale undersøgelser om diskrimination og holdninger til personer med handicap.  Arbejdspapiret er lavet til brug for rådets arbejde med en langsigtet holdningsstrategi, som er et initiativ under regeringens handicappolitiske handlingsplan 2013 – men alle, der har lyst til at blive klogere på holdninger til handicap, er velkomne til at læse med og blive inspireret.

Litteraturgennemgangen viser blandt andet, at der blandt personer uden handicap mangler viden om, hvad det vil sige at have et handicap. Det er med til at stigmatisere mennesker med handicap, for eksempel undgår mange kontakt til personer, der har et handicap, på grund af frygt og forlegenhed.   

Der er generelt positive holdninger til mennesker med handicap, men når der spørges ind til konkrete situationer, bliver de adspurgte mere forbeholdne. Det gælder ikke mindst over for mennesker med en psykisk sygdom.

Holdningsstrategien, som rådet skal arbejde med frem til udgangen af 2015, skal netop forsøge at finde løsninger på, hvordan vi i Danmark får bugt med denne uvidenhed og de herskende stereotyper.

Læs hele foranalysen. 

Onsdag, 25 juni, 2014