Forberedelser til Folkemødet er i fuld gang!

I dag er der en måned til Folkemødet! I år sætter Det Centrale Handicapråd fokus på holdninger til handicap. Det gør vi ved forskellige pop-up events, hvor folkemødedeltagerne kan give deres input til, hvordan vi som samfund i højere grad kan se mennesker med handicap som en ressource. Folkemødedeltagernes idéer og kommentarer bruges i en paneldebat mellem centrale aktører på handicapområdet, om hvordan vores holdninger påvirker livet for mennesker med handicap, og hvad visioner fremtiden skal være. For selvom de fleste som udgangspunkt har positive holdninger til mennesker med handicap, så får uvidenhed, ubetænksomhed og ja, måske endda fordomme ofte konsekvenser for muligheden for at deltage i samfundslivet.

Sammen med Institut for Menneskerettigheder holder Det Centrale Handicapråd paneldebatten ”Demokratiske benspænd”, hvor vi diskuterer de vanskeligheder, som mennesker med handicap oplever i vores demokrati. Det kan være, når man fx ikke kan læse valgmaterialerne fra de politiske partier, eller når folk mister stemmeretten, fordi de er under værgemål. Det er et vigtigt emne at sætte fokus på til Folkemødet, der netop er en hyldest til demokratiet.

Håber vi ses på Bornholm!

Tirsdag, 13 maj, 2014