Formand for DCH fortsætter

Tue Byskov Bøtkjær får fire år mere i formandsstolen for Det Centrale Handicapråd og glæder sig til fortsat at skabe resultater for mennesker med handicap.

Socialminister Annette Vilhelmsen har genudnævnt Tue Byskov Bøtkjær som formand for Det Centrale Handicapråd for en ny, fireårig periode.

”Jeg glæder mig til at fortsætte det gode arbejde, vi har påbegyndt i Det Centrale Handicapråd. Vi har sammen støbt fundamentet for en masse spændende projekter, som vi skal bygge videre på i den nye periode. Vi har blandt andet fået den vigtige opgave af regeringen at lede arbejdet med at udvikle en strategi for, hvordan vi ændrer befolkningens holdninger til mennesker med handicap,” siger Tue Byskov Bøtkjær.

Han blev udnævnt for tre år siden, da den daværende konservative socialminister Benedikte Kiær ønskede at revitalisere Det Centrale Handicapråd med ny formand uden politisk baggrund, ny bekendtgørelse og ny medlemssammensætning.

Bidrager til løsninger

I de seneste tre år har Det Centrale Handicapråd blandt andet sat fokus på inklusion i skolen, digitaliseringen, brugerindflydelse, lige adgang til valg, retssikkerhed og beskæftigelse for mennesker med handicap.

”Det er vigtigt for mig, at vi ikke bare råber op, men bidrager til løsninger. Derfor er vi gået sammen med Skole og Forældre om at få inklusionen i skolen til at fungere bedre. Derfor er vi gået i dialog med medieverdenen efter, at vi har dokumenteret, at mennesker med handicap repræsenteres for lidt og for skævt i nyhederne. Og derfor har vi lanceret et charter for brugerindflydelse med inspiration til at overkomme den tillidskrise mellem myndigheder og borgere med handicap, som vi desværre også har dokumenteret,” nævner Tue Byskov Bøtkjær.

Forskelle giver styrke

Det Centrale Handicapråd består af medlemmer fra meget forskellige dele af samfundet. Fra handicaporganisationerne, forskningsverden, fra kommunerne og regionerne og fra arbejdsmarkedets parter. Det synes Tue Byskov Bøtkjær gør arbejdet i rådet særligt spændende.

”Medlemmerne kommer fra vidt forskellige organisationer. Det styrker os, fordi vi kan sætte flere ting i gang, når vi er enige. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke medlemmerne for deres store indsats. Alle har arbejdet koncentreret og engageret og har lyttet beredvilligt til hinandens argumenter, så vi sammen har kunnet skabe resultater,” siger Tue Byskov Bøtkjær.

Mandag, 16 december, 2013