Formand for Det Centrale Handicapråd stopper

Formand for Det Centrale Handicapråd, Anette Laigaard, har valgt at træde tilbage fra posten i udgangen af indeværende rådsperiode, som slutter ved årsskiftet. Beslutningen skyldes et personligt ønske om at komme ud i verden med sin mand, mens krop og sind tillader det. 
 

”Jeg har været utrolig glad for at være formand for Det Centrale Handicapråd. Det har været et stort privilegium at være med til at gøre en forskel for mennesker med handicap, og jeg har mødt stor lydhørhed over for rådets anbefalinger hos mange politikere både på Christiansborg og rundt i landets kommuner,” forklarer Anette Laigaard.
 
Alligevel har hun af personlige årsager valgt at stoppe som formand for Det Centrale Handicapråd.
 
”Når man når min alder, så erfarer man, at man ikke længere har al tid i verden. Jeg og min mand har et stort ønske om at tage rygsækken på og komme ud og se noget mere af verden, mens fysikken er til det. Jeg vil derfor ikke kunne stå til rådighed i den udstrækning, som formandsposten kræver,” siger Anette Laigaard, der snart fylder 65 år.
 
Børne- og socialminister Mai Mercado udtaler:
 
”Jeg vil gerne takke Anette Laigaard for hendes indsats som formand for Det Centrale Handicapråd. Rådet spiller en vigtig rolle på det handicappolitiske område – både i kraft af bidrag til den offentlige debat og ved at kvalificere regeringens arbejde. Det stiller store krav til rådets formand, og jeg har været meget tryg ved at have Anette i formandsstolen. Foruden sin store viden på handicapområdet har Anette Laigaard løftet rådets arbejde med en social indignation og et fantastisk engagement, som vil blive savnet.”
 
Det er børne- og socialministeren, der udpeger en ny formand for Det Centrale Handicapråd. Formanden vil blive udpeget, således at vedkommende kan påtage sig formandshvervet fra januar 2018.
 
For yderligere information, kontakt venligst:
Anette Laigaard, tlf.: 25 27 32 87, mail: anettelaigaard@gmail.com
Ulrik Kampmann, sekretariatschef i Det Centrale Handicapråd, tlf.: 20 71 80 30, mail: uk@dch.dk
 
 
FAKTA
Anette Laigaard:
Har været formand for det Centrale Handicapråd siden marts 2016. Forinden var hun administrerende direktør for socialforvaltningen i Københavns Kommune. Uddannet socialrådgiver.
 
Det Centrale Handicapråd:
Det Centrale Handicapråd er et uafhængigt råd, hvis opgave er rådgive regering og Folketing samt offentlige myndigheder i handicapspørgsmål – med det formål, at mennesker med handicap får samme muligheder som alle andre for at deltage i samfundet. Rådets 16 medlemmer repræsenterer handicaporganisationerne, de kommunale parter, arbejdsmarkedets parter og forskningsverdenen. Derudover sidder der to observatører i rådet fra hhv. Børne- og Socialministeriet og Institut for Menneskerettigheder.
 
Portræt af Anette Laigaard, der har været formand for Det Centrale Handicapråd siden marts 2016.
Anette Laigaard har været formand for Det Centrale Handicapråd siden marts 2016.
 
Tirsdag, 3 oktober, 2017