Handicap og sociale problemer

Sociale problemer kan hænge snævert sammen med det at have et handicap. Det kan eksempelvist være svært nok at være hjemløs. Men endnu sværere at være hjemløs og have et handicap. Men faktisk er det muligt, at man er blevet hjemløs netop på grund af handicappet.

Det er en af konklusionerne fra Handicapenheden i Servicestyrelsens nye undersøgelse af sammenhængen mellem det at have et handicap og sociale problemer.

Handicapenheden i Servicestyrelsen har spurgt 27 videnspersoner på området om deres erfaringer med mennesker, som både har et handicap og sociale problemer. Eksperterne peger på flere forskellige årsager til at der opstår problemer på området:

  • Sårbare handicapgrupper
  • Social baggrund og
  • Social isolation.

Nogle kognitive handicap kan være medvirkende årsag til sociale problemer. Impulsivitet, aggressivitet, naivitet eller lav impulsstyring kan være resultatet af det at have et kognitivt handicap. Det kan være medvirkende årsag til, at man udvikler sociale problemer ligesom mennesker med usynlige handicap kan være særligt sårbare, da man ikke umiddelbart kan se, at de har et handicap og derfor møder mindre forståelse.

Social baggrund spiller også en rolle. Unge fra udsatte miljøer har en større risiko for at få et handicap, da de i forvejen har en riskoadfærd. En anden af rapportens konklusioner er, at omsorgssvigt og sociale problemer opdages senere, når børn har en funktionsnedsættelse, da handicappet bliver brugt som forklaring på usædvanlig adfærd.

Mennesker med kognitive handicap er også mere sårbare overfor social isolation.

Fakta:

Hele undersøgelsen kan downloades her på ww.servicestyrelsen.dk
 

Tirsdag, 25 januar, 2011