Handicapkomités anbefalinger nu på dansk

Handicapkomitéens bemærkninger til Danmark er nu tilgængelige i en dansk oversættelse.

I september sad Danmark ved det grønne bord hos FN’s Handicapkomite i Genève. Her blev vi eksamineret i, hvordan det går med at sikre danskere med handicap de rettigheder, som handicapkonventionen foreskriver. Eksaminationen resulterede i en række konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan blive endnu bedre til at sikre inklusion, ligebehandling og medborgerskab.

Blandt andet efter vores opfordring har Socialministeriet oversat komitéens rapport med bemærkninger til, hvor godt Danmark efterlever principperne i handicapkonventionen.

”Bemærkningerne fra FN er utrolig vigtige for det handicappolitiske arbejde i Danmark. Det er guld værd at få så grundig en gennemgang af vores indsats på området. Derfor er det også essentielt, at bemærkningerne er tilgængelige for flest mulige,” siger Tue Byskov Bøtkjær, formand for Det Centrale Handicapråd.

Ris og ros til dansk indsats
Komitéen roser Danmark for sin indsats på en række områder.  Blandt andet for tiltrædelsen af tillægsprotokollen, anerkendelse af tegnsprog som et officielt sprog, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, kompensation for mennesker med handicap på arbejdsmarkedet og etableringen af det tværministielle embedsudvalg.

Men der er også områder, hvor Danmark kan gøre det bedre. For eksempel peger komitéen på, at Danmark ikke har et generelt forbud mod diskrimination af mennesker med handicap, vi bruger for meget tvang i psykiatrien, og personer under værgemåls § 6 er frataget deres retlige handleevne, så de ikke kan deltage i demokratiet og stemme ved valg.

Forberedelser til næste eksamination er i gang
Alle lande, der har tilsluttet sig handicapkonventionen, bliver løbende eksamineret af FN’s handicapkomite, der vejleder og giver en status på, hvordan det går med at leve op til konventionen. Til eksaminationen i september stillede Danmark med et stærkt hold af personer fra forskellige ministerier, Institut for Menneskerettigheder og handicaporganisationer.

I øjeblikket er de involverede ministerier og Danske Handicaporganisationer i gang med at planlægge et dialogmøde omkring, hvordan vi kan arbejde med anbefalingerne. Det er planen, at dialogmødet holdes i starten af dette år. Input, der kommer på mødet, skal bruges i arbejdet på handicapområdet frem mod 2019, hvor Danmark igen skal indtage pladsen ved det grønne bord i Geneve.

Her kan du læse den danske oversættelse af FN-komitéens bemærkninger. 

Torsdag, 8 januar, 2015