Handlingsplan for handicap: Ingen handling uden dem, det handler om

I sidste uge meddelte social- og integrationsminister Karen Hækkerup, at hun og regeringen nu går i gang med at lave en handlingsplan for handicapområdet.

Tue Byskov Bøtkjær.
Karen Hækkerup.

 

Det Centrale Handicapråd glæder sig over, at arbejdet nu går i gang. Rådets formand, Tue Byskov Bøtkjær, ser også positivt på de temaer, ministeren har prioriteret, men savner et helt centralt element:

 

”Jeg er rigtig glad for, at arbejdet nu endelig går i gang. Det er vigtigt, at man fx vil tage fat på at få flere med handicap i uddannelse og beskæftigelse, skabe bedre sammenhæng i indsatserne og udnytte mulighederne i ny teknologi. Jeg hæfter mig også ved, at regeringen har blik for, at civilsamfundet og private aktører kan bidrage til at løse nogle af de udfordringer, vi står med,” siger Tue Byskov Bøtkjær.

 

Imidlertid savner han en klar tilkendegivelse om langt mere inddragelse af de mennesker, det handler om:

”Både i beslutningsprocesserne og i det helt konkrete samspil i hverdagen. Hvis vi skal øge livskvaliteten og målrette de begrænsede ressourcer, vi har til rådighed, så er det afgørende, at vi spørger folk selv, hvad der giver værdi for dem.

 

Jeg ser frem til arbejdet og glæder mig over, at ministeren lægger op til dialog og input. I Det Centrale Handicapråd vil vi tage ministeren på ordet. Vi drøfter vores input allerede på vores møde på næste mandag, og i hvert fald vil vi spille ind med behovet for et helt skarpt fokus på inddragelse og indflydelse til dem, det handler om.”

 

Baggrund:

Social- og integrationsministeren har annonceret igangsætning af arbejdet med en handlingsplan. Se ministerens pressemeddelelse om handlingsplanen her.

Tirsdag, 4 december, 2012