Inklusion i folkeskolen

”Forældre fremmer fællesskabet” er navnet på den kampagne, som Det Centrale Handicapråd og foreningen Skole og Forældre har skudt i gang, med støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Formålet med kampagnen er at støtte forældre i en aktiv og konstruktiv rolle i udviklingen af en mere inkluderende skole. Kampagnen omfatter kurser for skolebestyrelserne, som får viden og redskaber til at lægge en strategi for skolens inklusionsindsats. Hjemmesiden www.inklusionsklar.dk er nu i luften. Den vil løbende blive opdateret med nye informationer fra kampagnen og inspiration til, hvordan forældrene kan bidrage til inklusionsarbejdet.

Fredag, 3 maj, 2013