Invester i en moderne offentlig sektor

Invester i en moderne offentlig sektor

Af Tue Byskov Bøtkjær, formand for Det Centrale Handicapråd

 

Regeringen vil med finansloven øge de offentlige anlægsinvesteringer for at sætte gang i hjulene i Danmark. Det er et velkendt instrument, men jeg undrer mig over, at man så entydigt tyr til netop denne type investeringer, når hjulene skal sættes i gang. Er det virkelig der, vi har det største behov – igen?

 

I Det Centrale Handicapråd arbejder vi med et område, der bruges mange penge på. Regeringen har en dagsorden om at modernisere den offentlige sektor, så den bliver mere effektiv. Vi skal have mere velfærd for færre penge – og pengene bliver også færre, men når man spørger folk om det, de får, oplever de, at det bliver ringere, og mange har ikke tillid til, at de får, hvad de har krav på.

 

Det skorter ikke på ambitionerne for moderniseringen. Der skal digitaliseres både internt og i dialogen med borgerne. Der skal målrettes. Flere skal tættere på flertallets fællesskab – i folkeskolen som på arbejdsmarkedet. Vi skal basere os på viden og mål og tænke i helheder, så borgerne får en konkret indsats, der bringer dem videre – helst derhen, hvor de har brug for mindre hjælp. Hvem kan være uenig?

 

Men det kommer ikke af sig selv. Mere effektiv velfærd kræver investering i effektivisering. Videnbaseret velfærd kræver investering i viden. Mere helhed i indsatsen kræver investering i organisationsudvikling. Digital velfærd kræver investering i systemer, der hænger sammen og er til at forstå. Inkluderende skoler og arbejdspladser kræver investering i at udvikle disse rum til en større mangfoldighed.

 

Økonomisk er der to gode grunde til at investere i en moderne offentlig sektor. For det første kan man accelerere den nødvendige effektivisering, så vi hurtigere får mere for de offentlige kroner. For det andet kan vi ved at styrke kvaliteten også øge de gevinster, som en vellykket indsats afføder – at folk bliver

mere selvhjulpne og i højere grad får mulighed for at bidrage til fællesskabet på måder, der direkte og indirekte er til gavn for samfundsøkonomien.

 

Jeg synes, man skulle se på, om ikke nogle af aktivitetsmidlerne kunne være bedre givet ud som en investering i form af et engangsløft til moderniseringen af den offentlige sektor. Jeg foreslår ikke at slække på ambitionerne om år for år at få mere for mindre. Men lad os gøre op med illusionerne om, at det kommer af sig selv og i stedet sørge for, at det sker.

Tirsdag, 15 oktober, 2013