Lær vores fungerende formand bedre at kende!

Det Centrale Handicapråds nye fungerende formand er vant til at bryde grænser og rykke holdninger efter 40 år i forsvaret. Hun har været medlem af det Centrale Handicapråd siden 2011 og accepterede at gøre en indsats som midlertidig formand for rådet, efter at tidligere formand, Tue Byskov Bøtkjær, før jul meldte ud, at han af personlige årsager ønskede at blive fritaget for hvervet. Indtil en permanent formand udpeges af Socialministeren, fungerer Annemette Ruth som formand for rådet.

”Det Centrale Handicapråd har nogle spændende projekter, som det er vigtigt, ikke falder på gulvet. Derfor har jeg sagt ja til at fortsætte hvor Tue slap, indtil en ny formand er udpeget. I denne overgangsperiode ønsker jeg at fortsætte Tues arbejde for, at rådet er en tydelig og konstruktiv stemme på handicapområdet,” siger Annemette Ruth.

Annemette Ruth blev glad for opgaven, da hun blev inviteret ind som rådsmedlem af daværende socialminister Benedikte Kiær og har været stærkt engageret i rådsarbejdet siden. Hendes fokus i rådet har specielt været på fordomme og holdninger i samfundet. Hun mener, at rådet gennem at give indsigt til den øvrige befolkning, netop kan være med til at nedbryde de fordomme, der er til hinder for mennesker med handicap.

Grænsebryder:

Annemette Ruth havde altid drømt om at blive søofficer og i 1976 var hun til optagelsesprøve i Søværnet. Men trods loven om ligebehandling, var tanken om en kvindelig søofficer fjern for mange dengang. Men uddannelsen blev gennemført, trods alle fordomme, og Annemette blev den første kvinde på A-linjen på Søværnets Officersskole. Som en af de første kvindelige officerer i det danske forsvar har hun mærket på sin egen krop, hvordan det er at tilhøre en minoritet.

Siden dengang er hun steget i graderne og har haft mange chefsstillinger inden for forsvaret.  Hun har været vant med at bryde grænser og rykke på holdninger. Der var i mange år adskillige restriktioner og barrierer, som begrænsede kvinders muligheder i forsvaret, og der skulle kæmpes for at få samme vilkår som mænd. Gennem en årrække har Annemette Ruth været involveret i forsvarets ligestillingsarbejde, dels på grund af sin personlige interesse i området, og dels fordi hun i flere omgange formelt har været ansvarlig for udviklingen af forsvarets personalepolitik, som blandt andet omfatter ligebehandling.

Psykisk sundhed i forsvaret har været et vigtigt fokusområde for Annemette Ruth. Hun har arbejdet for at skabe bedre vilkår for veteraner i mange år, især for at de soldater, der har fået psykiske problemer som følge af deres udsendelse i en international mission, får den nødvendige støtte. Det er en erfaring, hun også tager med sig ind i arbejdet som fungerende formand for det Centrale Handicapråd.

Den nye formand er konstruktiv, løsningsorienteret og tydelig omkring, hvad hun vil med rådsarbejdet:

”Det findes masser af god vilje og gode initiativer ude på skoler, i erhvervslivet og i kommunerne. Det Centrale Handicapråd skal være med til at få disse tanker i spil, vi skal sætte dagsorden for debatten og selv komme med bud på løsninger. Når vi lytter til hinanden, kan vi blive klogere og komme tættere på gode løsninger på de udfordringer, som findes.”

 

Annemette Ruth fungerer som formand fra januar 2016.

Mandag, 1 februar, 2016