Lige rettigheder og muligheder for mennesker med handicap

Portrætter af Tue Byskov Bøtkjær og socialminister Manu Sareen,

I dag førstebehandler Folketinget regeringens forslag om at tiltræde tillægsprotokollen til FN's handicapkonvention. Et vigtigt skridt mod lige muligheder for alle, skriver Tue Byskov Bøtkjær og socialminister Manu Sareen sammen i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad i dag: 

I dag kan Danmark tage endnu et skridt på rejsen mod et samfund med lige rettigheder og muligheder for alle. Det sker, når Folketinget førstebehandler regeringens forslag om at tiltræde tillægsprotokollen til FN's handicapkonvention. En protokol, som giver mennesker med handicap mulighed for at klage til FN’s Handicapkomité, hvis de mener, deres konventionssikrede rettigheder er blevet krænket. Herefter vil komitéen vurdere, om den nationale afgørelse er i strid med handicapkonventionen.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, sender vi et stærkt signal om, at vi tager vores internationale forpligtelser alvorligt. For med den internationale klagemulighed tager Danmark et ekstra skridt for at sikre, at mennesker med handicap er fuldgyldige borgere med lige rettigheder. Det kan vi godt være stolte af.

Løbende arbejde at sikre rettigheder

Underskriften på tillægsprotokollen bekræfter vores tilslutning til FN’s handicapkonvention. Og den giver fornyet anledning til at reflektere over konventionens målsætninger og principper. Men den giver også en fornyet erkendelse af, at det er en lang rejse at få de smukke ord i konventionsteksten til at blive til virkelighed.

Målet for rejsen er først nået, når ’lige muligheder for alle’ er blevet indarbejdet i tankegangen overalt i samfundet. Fra lovgivningen og de politiske visioner på Christiansborg, over de lokale prioriteringer i kommuner og regioner og helt frem til den indsats, der sker i borgerens hjem, i skolen eller på det sociale botilbud.

Det kræver blandt andet, at vi tænker velfærdsteknologien ind, når vi udvikler nyt – f.eks. ved at give blinde personer bedre muligheder for at tjekke selvangivelse på Skat.dk eller stemme til Folketingsvalget hjemmefra, når vi alligevel laver digitalisering af det offentlige.

For alle mennesker skal have mulighed for et godt liv med uddannelse, arbejde og en plads i hverdagens fællesskaber. Det gælder også for den unge mand, der er spastiker, barnet med ADHD og den midaldrende kvinde med en hjerneskade, der ligesom alle andre skal have mulighed for at udleve deres drømme og udfolde deres menneskelige potentiale. Det kræver et samfund, som er indrettet til forskellige behov, og som giver hjælp og støtte, hvor et handicap gør det nødvendigt.

Et samfund for alle

I Danmark er vi allerede i gang. Værdierne i FN’s handicapkonvention er bærende i regeringens handicappolitiske handlingsplan ’Et samfund for alle’ fra oktober 2013. En plan, der skal sørge for, at vi med fokus på uddannelse, job og civilsamfundets fællesskaber får et mere inkluderende samfund – helt i tråd med konventionens principper. Et af de vigtige initiativer er den strategi for at nedbryde fordomme og tabuer om mennesker med handicap, som Det Centrale Handicapråd skal stå i spidsen for.

Med tiltrædelsen af tillægsprotokollen og handlingsplanens mange initiativer bekræfter vi Danmarks ønske om et samfund med ligeværd, lige muligheder og lige deltagelse for alle. Det gør i dag til en mærkedag. Ikke bare for mennesker med handicap men for alle her i Danmark. 

Tue Byskov Bøtkjær, formand for Det Centrale Handicapråd og Manu Sareen, socialminister

 

Mandag, 17 marts, 2014