Mange af rådets anbefalinger med på konference

Børne-og Socialministeren, beskæftigelsesministeren og Danske Handicaporganisationer var i fredags værter for konferencen ”Alle kan bidrage”. Konferencens satte fokus på, hvordan flere med handicap kommer i beskæftigelse, og Det Centrale Handicapråd kunne med stor tilfredshed konstatere, at flere af de anbefalinger rådet tidligere har givet de to ministre blev fremhævet. 

Et nyt beskæftigelsespolitisk udspil særlig rettet mod personer med handicap er på trapperne. . Det overordnede formål med konferencen ”Alle kan bidrage” var at give regeringen inspirationen til udspillet.

Gode råde og eksempler blev præsenteret i en lind strøm, og både virksomheder, eksperter, jobcentre og handicaporganisationer pointerede, hvor vigtige det er at den enkelte borgers særlige muligheder og vilkår er i centrum for indsatsen. Dette er netop, hvad Det Centrale Handicapråd også har anbefalet børne- og socialminister Mai Mercado og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Mindre bureaukrati og meningsfuld ressourceforløb
Pointen om vigtigheden af, at borgeren er i centrum, var langt fra den eneste af rådets anbefalinger, som fik opmærksomhed på konferencen. For eksempel lagde beskæftigelsesministeren op til mindre bureaukrati, blandt andet ved at koordinationen på tværs af sektorer skal forbedres markant. Dette spiller godt sammen med Det Centrale Handicapråds anbefaling om, at virksomheder, der ønsker at ansætte borgere med handicap, skal have hurtig og koordineret bistand fra jobcenteret.

Socialministeren tog fat i problemstillingen om, at især unge kontanthjælpsmodtagere hænger for længe i systemet uden at komme i beskæftigelse. Det Centrale Handicapråd har anbefalet regeringen, at de kommende ændringer i reglerne om førtidspension og fleksjob fokuserer på lovens intentioner for målgruppen for ressourceforløb, nemlig med fokus på arbejdsmarkstilknytningen. Derudover har rådet anbefalet, at der ikke bør være en fast minimumsgrænsegrænse længden af ressourceforløb og maksimumgrænsen bør nedsættes.

Kompetencebevis
Et af de afsluttende råd til regeringen på konferencen var, at borgeren med handicap skal have ret til et kompetencebevis, der klart og tydeligt viser, hvilke kompensationsordninger man er berettiget til i et job. Rådet har flere gange understreget over for de to ministre, at kompensationsbeviset vil gøre det lettere for personer med handicap at komme i betragtning til et job, da arbejdsgiveren hurtigere kan få konkret viden om, hvilken kompensation og hjælpemidler, der følger med ansættelsen.

Et godt eksempel i Høje-Taastrup
På konferencen var Høje-Taastrup Kommune det gode eksempel, der efterlever de anbefalinger, som Det Centrale Handicapråd har givet om vidensopbygning, nemlig at kommunen har samlet ekspertviden om beskæftigelse på handicapområdet i én enhed under jobcenteret, som rådgiver på tværs af forvaltningerne, samt at Kommunen inddrager handicaporganisationerne direkte i vidensopbygning om de forskellige typer handicap, borgerne kan have.

Det Centrale Handicapråd håber, at regeringen tager alle de gode input fra konferencen til sig 

Torsdag, 18 januar, 2018