Minister: Sammenflytning er ingen spareøvelse

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann

Sekretariaterne i Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd har fået fælles chef pr. 1. august og flytter sammen i løbet af efteråret. Men der er ikke tale om en spareøvelse, forsikrer social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) i et interview med Altinget. Tanken at styrke begge råd, forklarer ministeren. 

”Ved at give rådene en fælles adresse og en fælles sekretariatschef får vi frigivet nogle midler, som kan styrke rådenes faglige arbejde,” siger Karen Ellemann. Hun understreger, at de to råd også fremover skal have separat og uændret økonomi.

”Jeg har ikke nogen ambition om, at sekretariaterne skal smelte sammen til et. De er lige så uafhængige nu, som de altid har været,” siger Karen Ellemann.

”Jeg har en forventning om, at det vil styrke fagligheden i begge råd at flytte sammen og skabe et fagligt fællesskab, hvor medarbejderne kan inspirere hinanden,” siger socialministeren og tilføjer: ”Og så får vi mere ud af at bruge ressourcerne på sekretariaterne end på at fyre dem af på husleje.”

Læs hele interviewet med social- og indenrigsministeren på Altinget

Torsdag, 25 august, 2016