Nu kommer det Centrale Handicapråds årsberetning for 2014-2015

Forsiden på Det Centrale Handicapråds årsberetning for 2014 og 2015.

Hvad kan vi gøre ved tillidskløften mellem mennesker med handicap og kommunen?

Hvad stiller vi op med den lille gruppe børn, som oplever at inklusion i folkeskolen er en hård udfordring?

Hvordan får vi flere mennesker med handicap i arbejde?

Det er nogle af de spørgsmål, som Det Centrale Handicapråd prøver at besvare i rådets nye årsberetning for 2014 og 2015.

For første gang kommer det Centrale Handicapråd med anbefalinger i sin årsberetning. Her kan myndigheder, beslutningstagere, organisationer og andre læse, hvad rådet anbefaler at gøre for at skabe bedre forhold for mennesker med handicap i Danmark.

I 2015 slog Det Centrale Handicapråd alarm over tillidskrisen mellem borgere med handicap og kommunerne. I årsberetningen giver rådet blandt andet anbefalinger til, hvordan man kan bygge tilliden op igen. Rådet gør også status på en lang række vigtige områder for mennesker med handicap som inklusion i folkeskolen, adgang til beskæftigelse for mennesker med handicap, demokratisk deltagelse og mobilitet.

”Jeg håber, at vores anbefalinger kan være et konstruktivt bidrag til, at bringe Danmarks handicappolitik i den rigtige retning. Hele rådet har bidraget i processen med at formulere vores anbefalinger på en lang række centrale områder for mennesker med handicap. Jeg håber, at de interessenter, som kan gøre noget ved udfordringerne, vil tage årsberetningens anbefalinger til sig og meget gerne gå i dialog med os om dem,” siger Annemette Ruth, fungerende formand for Det Centrale Handicapråd i forbindelse med lanceringen af årsberetningen.

I lighed med sidste år kan du både få de vigtigste pointer fra årsberetningen i en letlæst version og i en tegnsprogstolket version.

Find årsberetningen her

Torsdag, 14 januar, 2016