Ny reform: Grib chancen!

Det Centrale Handicapråds formand Tue Byskov Bøtkjær har i dag sendt et åbent brev til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, social- og integrationsminister Karen Hækkerup og formanden for Kommunernes Landsforening, Erik Nielsen.
Brevet er samtidig bragt som et indlæg i dagens udgave af Jyllands-Posten:

 

Fleksjob og førtidspension: Grib chancen!
 

Kære Mette Frederiksen, kære Karen Hækkerup, kære Erik Nielsen.
 

Midt i debat og kritik af den nye reform af fleksjob og førtidspension er det afgørende, at vi forfølger de positive perspektiver. Det gælder ikke mindst de nye rehabiliteringsteams og ressourceforløb.
 

Der er store perspektiver i at styrke og koordinere sagsbehandlingen og borgernes forløb. Men det måske største potentiale ligger i at udvikle relationen mellem borger og myndigheder. ”På sigt kunne jeg godt tænke mig, at det var borgerne, der inddrog os, og ikke omvendt,” sagde formanden for socialcheferne, Ole Pass, allerede i 2007. Jeg er enig: Det må aldrig blive det offentliges mission at tilrettelægge borgernes liv. Det offentlige skal støtte de borgere, der har brug for det, i at leve deres eget liv.
 

Det perspektiv er ikke bøjet i neon i aftaleteksten. Den tegner mest et system, der koordineret skal klare borgernes behov, og hvor resultaterne måles i, hvor mange, der modtager hvilke tilbud. Men reformen er ikke omsat i love og vejledninger endnu, og kommunerne skal først tilrettelægge indsatsen. Der er altså mulighed for at gøre gode elementer bedre.
 

Jeg har fire forslag:
 

For det første: Spørg de mennesker, der har været igennem det nuværende system, hvad der var godt og skidt – og brug resultaterne som inspiration til den kommende indsats. Vi har allerede meget statistik og analyse af systemer, men det kniber med at spørge borgerne selv.
 

En mand i kørestol giver hånd med en oprejst mand.

Mød borgeren i øjenhøjde og lyt til hans ønsker og erfaringer. Sådan lyder opfordringen fra Tue Byskov Bøtkjær.

 

For det andet: Sæt klart fokus – i regler og vejledninger – på, at borgerens ønsker gennemsyrer sagsbehandlingen. I aftalens appendiks står, at der skal lægges vægt på borgerens ejerskab til ressourceforløbet. Det skal ske ved at ”inddrage” borgeren, men det er ikke tilstrækkeligt. Ejerskab kræver, at man reelt tager udgangspunkt i det enkelte menneskes eget perspektiv.
 

For det tredje: Fokusér på brugerindflydelse, når der skal metodeudvikles i det nye system. Giv sagsbehandlerne redskaber til at møde borgerne i øjenhøjde.
 

For det fjerde: Supplér opfølgningens optællinger af tilbud med at spørge borgerne om deres oplevelser og forslag til forbedringer. Og brug det!
 

Når vi om nogle år ser tilbage på denne reform, kan den – hvis vi sætter os for det – stå som et afgørende nybrud i måden, vi bistår mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Det kræver, at vi reelt gør borgeren til hovedperson. Er I klar til det?
 

Med venlig hilsen

Tue Byskov Bøtkjær, formand for Det Centrale Handicapråd
 

 

 

Fredag, 13 juli, 2012