Ny undersøgelse: Elever i folkeskolen trives med inklusion

Formand for Det Centrale Handicapråd, Anette Laigaard.

Et nyt SFI notat viser, at eleverne i folkeskolen trives med inklusion. Positivt og vigtigt at inklusionen går bedre, siger formand for Det Centrale Handicapråd, Anette Laigaard.

Det går godt med elevernes trivsel i folkeskolen. Det gælder både de inkluderede børn, hvoraf mange har handicap, og deres klassekammerater, viser notatet.

”Det er overordentligt positivt at de inkluderede børn trives næsten lige så godt som deres klassekammerater. Der er stadig elever, som har svære udfordringer med inklusionen og dem skal vi tage hånd om. Men SFI har været i kontakt med en stor gruppe elever og flertallet trives i den inkluderende folkeskole. Det er meget glædeligt!” siger formand for Det Centrale Handicapråd, Anette Laigaard, om tallene.

”Tidligere kunne puberteten være et svært tidspunkt for mange børn med handicap i den almindelige folkeskole. Tallene fra SFI opmuntrer mig overordentlig meget, for det er netop elever fra 7. og 9. klasse, som svarer,” forklarer Anette Laigaard.

Der er dog stadig et stykke vej, før de inkluderede elever når op til deres klassekammerater på den faglige deltagelse, viser undersøgelsen. Det peger på, at der stadig skal arbejdes på at sikre den faglige deltagelse fra de inkluderede elever.

”Den endelige SFI-rapport om status på inklusionen kommer til november. Jeg glæder mig til at læse den og de anbefalinger, som forskerne kommer med. Der har tidligere været bekymring om, hvorvidt de inkluderede elever får den støtte de har krav på. Den endelige rapport kan vise, hvor vi skal sætte ind. Vores børn og unge er vores fremtid og vi skal hjælpe dem til at trives sammen, fagligt og socialt. Vi kan ikke være andet bekendt,” slutter Anette Laigaard.

Baggrund

Igennem tre år har SFI spurgt omkring 9.000 elever på 400 skoler om, hvorvidt de trives, om klassen trives og om deres fagligt og sociale deltagelse i skolen. I dette notat har 4.600 elever deltaget og deres svar viser minimal forskel på, hvordan de inkluderede elever og deres klassekammerater trives. 

Læs notatet fra SFI her.

Onsdag, 17 august, 2016