Ny undersøgelse: Lyt til borgerne

Borgere med handicap og sagsbehandlere har meget forskellige opfattelser af deres samarbejde. Det viser en ny undersøgelse fra Det Centrale Handicapråd, som 1.424 borgere og sagsbehandlere har svaret på.

Meget tyder ifølge undersøgelsen på, at kommunerne skal gøre mere for at sætte sig ind i, hvordan borgere med handicap oplever kontakten og dialogen med kommunen. Det gælder blandt andet borgernes oplevelse af, hvor meget de har indflydelse på deres egne sager, og deres oplevelsen af, om sagsbehandlerne har den fornødne viden om borgernes specifikke handicap.

Både HK Kommunal, Socialrådgiverforeningen, Ergoterapeutforeningen, Socialchefforeningen og Danske Handicaporganisationer har hjulpet os med undersøgelsen. Og alle organisationerne viser heldigvis engagement og  vilje til at bruge undersøgelsen som løftestang for at skabe forbedringer. Det vi vil gerne kvittere for! 

Læs undersøgelsen her: DCH's Gap-analyse (pdf-format)
 

Torsdag, 28 maj, 2015