Nye temaer

Den 18. april drøftede Det Centrale Handicapråd hvilke temaer, rådet vil fokusere mere på i den kommende tid. Et af temaerne bliver retsstillingen for personer. Det handler bl.a. om ret til og mulighed for at stemme, om diskrimination og om inddragelsen af personer med handicap i de valg, der vedrører deres hverdag. Et andet tema bliver digitalisering, hvor rådet vil fastholde fokus på, hvordan digitaliseringen udvikler sig, så den giver nye muligheder frem for nye begrænsninger for mennesker med handicap. Derudover ser rådet frem til arbejdet med Social- og Integrationsministeriets holdningskampagne. For nylig viste en undersøgelse mange fordomme blandt børn over for mennesker med handicap.

De nye temaer vil indgå i en ny arbejdsplan, som skal besluttes på det kommende møde.

 

Følg DCH på Facebook på vores Facebook profil.

Mandag, 23 april, 2012