Også for handicappede

Portræt af formand for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær

Også for handicappede 

Cepos' chefjurist, Jacob Mchangama, advarer i JP 15/ 10 om FN's indflydelse på dansk lovgivning og mod at indarbejde flere konventioner i lovgivningen. Lige nu arbejder et inkorporeringsudvalg nedsat af regeringen på en vurdering af, om vi skal have flere konventioner ind i dansk lovgivning.

Mange venter spændt på udfaldet.

Jeg synes, vi skal se, hvad udvalgets eksperter i fællesskab kommer frem til, før vi drager nogen konklusioner.

En af Jacob Mchangamas bekymringer går bl.a. på udvidet klageadgang til FN-systemet. Han nævner handicapkonventionen og en udtalelse fra FN's Handicapkomité som et eksempel på, at klageadgang kan være problematisk, fordi den ifølge Mchangama bl.a. medfører indblanding i velfærdsområderne.

Jeg har ikke samme bekymring, fordi jeg ser flere fordele end ulemper ved at give klageadgang til komiteen.

Når vi diskuterer, om menneskerettighederne skal stå stærkere i dansk lovgivning, glemmer vi nemlig ofte en vigtig pointe. Handicapkonventionen viser os, at mennesker med handicap skal anerkendes som ligeværdige samfundsborgere, og at deres grundlæggende rettigheder selvfølgelig skal tages alvorligt. Rettigheder, som alle andre det meste af tiden tager for givet. For eksempel retten til at uddanne sig.

Glæder mig til dialog

Jeg ved, at Jacob Mchangama har flere forslag til, hvordan vi kan styrke menneskerettighederne for personer med handicap i dansk lovgivning. Jeg vil glæde mig til en god dialog om de konkrete forslag.

Allerede nu har regeringen i handlingsplanen for handicapområdet sendt et klart signal om, at vi skal tage rettighederne for mennesker med handicap alvorligt. Regeringen vil nemlig tiltræde tillægsprotokollen til handicapkonventionen, og den beslutning har min fulde opbakning.

Fredag, 18 oktober, 2013