Potentiale for flere i job

SFI offentliggjorde 30. maj en ny rapport om handicap, beskæftigelse og uddannelse. Rapporten viser blandt andet, at der er potentiale for at få flere mennesker med handicap i job. Det Centrale Handicapråd mener, at bedre kendskab til kompensationsordninger og bekæmpelse af fordomme er vejen frem, hvis det skal lykkes.

Formand, Anette Laigaard, udtaler:

Flere i job skaber værdi for alle:
”SFI-rapporten viser, at der er en forholdsvis stor gruppe mennesker med handicap, som står uden for arbejdsmarkedet, der gerne vil og kan arbejde. Vi bør gøre en større indsats for at få disse mennesker inkluderet på arbejdsmarkedet. Det vil give værdi til både virksomheden og det enkelte menneske – og ikke mindst vil det spare samfundet for mange penge, hvis denne gruppe kommer i beskæftigelse frem for offentlig forsørgelse.”

Vigtigt med bedre kendskab til kompensationsordninger:
”Vi ved, at mange arbejdsgivere ikke har tilstrækkeligt kendskab til kompensationsordningerne. SFI-rapporten viser, at mange mennesker med handicap heller ikke selv kender til disse ordninger. Jeg vil opfordre til, at kendskabet til kompensationsordninger tænkes tydeligere ind i de indsatser, der skal få mennesker med handicap på arbejdsmarkedet. Kompensationen kan være netop det, der afgør, om en person kan fungere på en arbejdsplads.”

Fordomme er en barriere:
”Et vigtigt skridt på vejen, hvis flere mennesker med handicap skal i arbejde, er at få gjort op med de fordomme, der hersker om handicap. Ofte kommer handicappet til at skygge for de kvalifikationer personen med handicap har, og i værste tilfælde får personen ikke en reel chance på arbejdsmarkedet. Det er på tide, at vi slipper de stereotype forestillinger, der hersker om mennesker med handicap, og i stedet begynder at se mennesket frem for handicappet.”
 

Udvalgte fakta fra SFI-rapporten:

 • Ca. hver anden med handicap er ikke i job.
 • 10.000-22.000 folk med handicap står uden job, selvom de har en kompetencegivende uddannelse og vurderer deres arbejdsevne som høj.
 • Mennesker med psykiske lidelser er længst fra arbejdsmarkedet (kun 3 ud af 10 har et job).
 • Jo højere uddannelsesniveau, desto større chance for job (80 procent af de personer med handicap, der har en videregående uddannelse, er i job.)
 • Kun 1 ud af 4, der har brug for hjælpemidler, arbejdsredskaber eller arbejdspladsindretning kender til kompensationsordningen, hvor man kan søge økonomisk støtte.
 • Hver femte med handicap, der er i job, angiver, at de har et udækket behov for en eller flere indsatser fra arbejdsgiveren.
 • Folk er mere betænkelige ved at have en kollega med store humørsvingninger, end en person der er blind eller sidder i kørestol.

Læs hele rapporten her: https://www.sfi.dk/publikationer/handicap-beskaeftigelse-og-uddannelse-i-2016-13306/
 

Fakta fra undersøgelser, som Det Centrale Handicapråd har lavet:

 • 18 procent vil helst eller slet ikke vil arbejde sammen med en kollega med et psykisk handicap. Det, der særligt bekymrer folk, er personens arbejdsevne, og at de føler sig utrygge og usikre på, hvordan de skal reagere over for personen (Epinion, 2017).
 • Hver anden dansker tror ikke, at en kvalificeret person med handicap kan varetage det job, som de selv har (Intencive, 2015).
 • 93 procent af befolkningen er positive over for specifikke tiltag, der er rette mod personer med handicap, for at skabe lige muligheder på arbejdsmarkedet (Incentive, 2015).
 • De fleste personer med handicap vurderer, at det er mindre sandsynligt at bliver kaldt til samtale i forhold til en person uden handicap, hvis de nævner deres handicap i ansøgningen (Incentive, 2015).
 • Hvis én procent af de danskere, der har et handicap eller en længerevarende sygdom, kommer i beskæftigelse frem for førtidspension i løbet af 10 år, vil det give en samfundsøkonomisk gevinst på 10 milliarder (Cowi, 2014).
Tirsdag, 30 maj, 2017