Pressemeddelelse: DCH glad for handicaphandlingsplan

Pressemeddelelse:

Det Centrale Handicapråd glad for handlingsplan 

Regeringens handicaphandlingsplan ”Et samfund for alle” lægger mange gode spor for handicappolitikken. Samtidig sender regeringen et vigtigt signal ved at styrke vores forpligtelse på handicapkonventionens principper om ligebehandling.

 
I Det Centrale Handicapråd er der glæde over, at handicappolitikken har fået en handlingsplan. Samtidig roser formand Tue Byskov Bøtkjær regeringen for at stå fast på at føre en handicappolitik, som man også vil stå på mål for internationalt: ”Ved at tiltræde tillægsprotokollen til handicapkonventionen sender regeringen et vigtigt signal til mennesker med handicap, om at regeringen tager deres rettigheder alvorligt,” siger han. Tiltrædelsen betyder, at man kan tage en sag til FN’s handicapkomite, hvis man mener, at får krænket sine menneskerettigheder efter konventionen. 
 
Selve handlingsplanen har mange gode elementer, mener Tue Byskov Bøtkjær: ”Vi har lige set en undersøgelse, der viser, at mange med handicap oplever diskrimination. Det tager handlingsplanen fat på med holdningsarbejde og en antidiskriminationsenhed. Og så glæder jeg mig over mange initiativer på uddannelse, teknologi og viden, fordi det er her, vi kan skabe en fremtid, hvor alle kan være med. Jeg vil også gerne fremhæve styrkelsen af medborgerskabet. Det er vigtigt, at vi får genskabt tilliden mellem borgere med handicap og det offentlige og styrket deltagelsen i demokratiet.”
 
Tue Byskov Bøtkjær anerkender, at planen kommer i en tid med få ressourcer, men kunne alligevel godt ønske sig nogle mere konkrete ambitioner: ”Pengene er små, det er vilkårene. Derfor handler det om at sætte en udvikling i gang, hvor vi skaber forbedringer over tid, bruger pengene bedre og gør folk så selvhjulpne som muligt. Men her savner jeg både nogle mere konkrete værktøjer til at få mere for pengene og tænke investering i mennesker. Og især savner jeg nogle klare mål for, hvad der skal opnås med de mange initiativer. Vi har for eksempel foreslået et mål om at øge beskæftigelsen for mennesker med handicap fra 44 til 55 pct. over syv år.” 
 
Nogle konkrete områder springer også i øjnene: ”Jeg synes godt, man kunne gøre mere ud af transportsektoren, end at nye letbaner med mere skal være tilgængelige. Der er meget at gøre for, at man med et bevægelseshandicap kan rejse lige så frit som andre. Problemet med tilgængelighed til blandt andet kulturen bør man også kunne gå mere offensivt til, og så skal vi også have styrket forskningen. Her halter vi bagefter.”
 
Formanden understreger, at handlingsplanens succes afhænger af, hvordan den fyldes ud: ”Regeringen har for eksempel en spændende ide om et mangfoldighedsbarometer. Rigtigt sat op kan det bruges til at følge op på, om udviklingen går den rigtige vej. Så har alle parter et grundlag for at vurdere, om udviklingen er tilfredsstillende, eller der er brug for at justere kursen. Det handler om, at alle parter er indstillede på, at det her skal gøre en forskel,” slutter han

Læs planen her: http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=1040

Fredag, 4 oktober, 2013