Pressemeddelelse fra DCH: Mennesker med handicap skal bidrage

DCH har afleveret sit bidrag til regeringens handicaphandlingsplan.

Det Centrale Handicapråd har afleveret sit bidrag til regeringens samlede handlingsplan på handicapområdet. Rådet har et overraskende bud på, hvordan man finder ressourcer:

Kun knap 44 procent af de danskere, der har et handicap eller længerevarende helbredsproblem, har et arbejde. Mod 77,5 procent i resten af befolkningen. Og forskellen er vokset i de senere år. Vejen til at både at styrke livskvaliteten for mennesker med handicap og samfundsøkonomien er, at flere med handicap kommer i arbejde og kommer til at bidrage til fællesskabet gennem et aktivt liv, mener Det Centrale Handicapråd. Det Centrale Handicapråd opstiller en række mål, pejlemærker og bud på initiativer, som kan bringe indsatsen i den rigtige retning. Tue Byskov Bøtkjær fremhæver tre eksempler:

”For det første skal vi gribe den digitale udvikling. Internetbutikker, sociale medier og offentlig selvbetjening kan – hvis det sættes rigtigt op – gøre mange mennesker med handicap selvhjulpne. Det både sparer hjælp og kan være vejen til deltagelse på blandt andet arbejdsmarkedet. Det er nu, vi har chancen for at forme fremtidens digitale landskab. Man kunne starte med at følge mere håndfast op på, at de offentlige løsninger, lever op til de krav om tilgængelighed, som man har forpligtet sig på.

For det andet skal vi revolutionere samspillet med det offentlige. Fire ud af ti mennesker med handicap har ikke tillid til, at kommunen træffer korrekte afgørelser, og halvdelen føler sig ikke inddraget. Det offentlige skal ikke gøre folk til klienter. Hvis mennesker med handicap skal bidrage mere, skal det offentlige blive langt bedre til at være en medspiller, der hjælper folk på den vej, de selv brænder for. Det Centrale Handicapråd har lavet et charter om brugerindflydelse. Det er et godt sted at starte.

For det tredje skal vi turde tænke socialpolitik som investering. Det barn med et handicap, som vi får i et godt forløb, frem for et dårligt, er en fantastisk god forretning for samfundet. Det samme gælder den voksne, som ikke længere kan udføre sit nuværende job, men bliver rehabiliteret og omskolet til noget andet. Vi skal tænke økonomisk, og det betyder også at regne plussiden med. Det kræver, at vi udvikler redskaber til bedre at se, hvad vi får for pengene – både menneskeligt og økonomisk,” siger formand for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær. 

Læs hele rådets bidrag ved at trykke her (pdf)

Tirsdag, 25 juni, 2013