Pressemeddelelse: Husk brugerne i digital velfærd

Husk brugerne i digital velfærd

Det Centrale Handicapråd glæder sig over, at det offentlige sætter fart på udviklingen af den digitale velfærd. Men ambitionerne holder kun, hvis brugerne er med på råd, og der følges op på, at det virker i virkeligheden.

Regeringen, KL og Danske Regioner har i dag offentliggjort ”Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020.” Formand for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær, glæder sig over, at myndighederne samarbejder og forpligter hinanden på udviklingen:

 

”Vi har præcis efterlyst en plan, som kan danne en ramme for udviklingen, så det er rigtig godt, at den kommer. Der er ingen tvivl om, at der er gevinster at hente for blandt andre mennesker med handicap både i konkrete teknologier og i bedre samarbejde mellem de forskellige myndigheder og borgerne selv.”

 

Særligt to elementer i strategien har fanget formandens opmærksomhed:

”For det første har man lyttet til vores anbefaling om at etablere et tværfagligt forum til at vurdere velfærdsteknologi. Det er afgørende, at vi får en dialog mellem dem, der har styr på teknikken, dem der kender borgernes udfordringer, og dem, der tilrettelægger indsatsen i praksis – og så selvfølgelig borgerne selv.

 

For det andet lover man, at brugerne i højere grad skal involveres i udviklingen af løsninger. Det er helt afgørende. Hvis løsningerne ikke duer hos brugerne, er de jo intet værd. Vi har lavet et charter for brugerindflydelse netop fordi, det kniber i praksis med at tage brugerne med på råd. En ny plan er en chance for at gøre det bedre. Vi vil følge tæt, om man også griber den.”

 

Tue Byskov Bøtkjær gør opmærksom på, at gode planer ikke gør det alene:

”Djævelen ligger ofte i detaljen. Fungerer teknologien i borgernes hverdag? Er løsningerne på for eksempel uddannelsesområdet lavet, så alle kan bruge dem? Vi vil følge op på, om borgerne får forbedringerne i praksis – og det håber jeg også, at parterne bag strategien vil tage nogle gode initiativer til.”

 

Onsdag, 2 oktober, 2013