Pressemeddelelse: Koch på rette spor, men husk at lytte til borgerne

Danmark har Europas fjerdestørste forskel i beskæftigelse mellem personer med og uden handicap. Rapport nummer to fra Carsten Koch udvalget sætter en god retning for indsatsen for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet – hvoraf mange netop har et fysisk eller psykisk handicap.
 
”Rapporten tegner et billede af et fremtidigt beskæftigelsessystem, som vil være langt bedre gearet til opgaven. Udvalget foreslår, at beskæftigelsesindsatsen skal tæt på virksomhederne, og kommunen skal være meget nemmere at gå til for både arbejdsgivere og potentielle ansatte. Det er der også brug for, ” siger formand for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær.
 
”Vi må erkende, at mange velmente tiltag i beskæftigelsessystemet reelt har været frustrerende hop på stedet for mange mennesker med handicap. Samtidig har det haltet med evnen til at matche virksomheder med borgere, der stikker lidt ud i forhold til gennemsnittet. Og det har knebet med blikket for investeringsgevinsten i at sikre en plads på arbejdsmarkedet for disse mennesker. Det lægger rapporten op til at gøre noget ved. ”
 
Ét punkt bekymrer dog formanden:
”Der er pæne ord om indflydelse til borgerne og også et par interessante forsøg med at give borgeren en mere styrende rolle. Men der skal mere til. Mange af disse mennesker har komplekse udfordringer, som de selv er den eneste rigtige ekspert i. Den ekspertise skal i spil, hvis vi skal undgå, at folk igen havner i tilbud, der ikke virker. Man kunne for eksempel starte med at være meget spids på borgernes indflydelse på de handleplaner, der skal laves. ”
 
Tue Byskov Bøtkjær gør opmærksom på, at rapporten kun er en begyndelse:
”Anbefalingerne er et oplæg til, at både politikere og embedsmænd viser lederskab i beskæftigelsesindsatsen. Det her er ikke gjort ved, at man flytter på nogle retningslinjer. Her skal flyttes både tankesæt og arbejdsgange. Det kræver et stærkt lederskab på alle niveauer, hvis det skal lykkes at gennemføre en effektiv beskæftigelsesindsats, hvor der er én klar plan for borgerne og én effektiv indgang for virksomhederne, sådan som rapporten lægger op til,” slutter Det Centrale Handicapråds formand.
 
Fakta:
Ifølge SFI svarer 16,9 pct. i den arbejdsdygtige alder, at de har et handicap. Af dem er 42,6 pct. i beskæftigelse, mod 76,5 pct. uden handicap. En undersøgelse fra Eurostat viser, at forskellen er den fjerdestørste i Europa. En undersøgelse fra OECD viser, at hver tredje på dagpenge, hver anden på kontanthjælp og tre ud af fire langtidssygemeldte har svære eller moderate psykiske problemer. COWI har for Det Centrale Handicapråd beregnet, at hvis man over ti år kan få én pct. med handicap i job, frem for førtidspension, giver det samfundet en gevinst på 10 mia. kr.
 
Kontakt:
Sekretariatet for Det Centrale Handicapråd, tlf.: 33 11 10 44
 
Tirsdag, 17 marts, 2015