Pressemeddelelse: Nu skal mennesker med handicap bestemme mere selv

Et stærkt hold slutter op om indflydelse til mennesker med handicap.

Det er vigtigt for alle mennesker at have indflydelse på deres eget liv og på hverdagen. Men det kan være svært for mennesker med handicap.

En undersøgelse fra Epinion for Det Centrale Handicapråd fra foråret viser, at 49 procent af de adspurgte med fysisk handicap og 40 procent af de adspurgte med psykisk handicap ikke oplever at kommunen inddrager dem i deres egne sager.

Det kan være sager, som har stor betydning for, hvordan hverdagen ser ud for den enkelte, så det er vigtigt, at folk ikke føler, at beslutningerne bliver truffet hen over hovedet på dem.

Brugeren skal i centrum

Nu er der heldigvis udsigt til, at der bliver gjort noget ved problemerne.

KL og Danske Regioner har begge tilsluttet sig Det Centrale Handicapråds charter for brugerindflydelse – et sæt principper for, hvordan den enkelte borger kan få indflydelse på sin sag i mødet med det offentlige.

Principperne i charter for brugerindflydelse handler blandt andet om, tillid, respekt og lydhørhed fra de professionelles side, om at borgeren skal have mulighed for at gøre sin indflydelse gældende i hele forløbet og om systematisk opfølgning.

Et signal der ikke er til at tage fejl af

Formand for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær, glæder sig over opbakningen: ”Danske Regioner og KL har tilsluttet sig charter for brugerindflydelse. Det er et signal, der ikke er til at tage fejl af. Der er stor vilje til at give den enkelte borger selv- og medbestemmelse over eget liv. Nu gælder det om at omsætte de gode viljer til praksis.”

”Mere brugerinddragelse kan skabe mere livskvalitet for brugerne. Men også mere effektive løsninger og ydelser, fordi de er målrettet den enkeltes situation i stedet for en standardløsning. Brugerindflydelse er en forudsætning for at få den effektive offentlige sektor, som vi har brug for,” siger formand for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær.

Han glæder sig også over, at tidligere social- og integrationsminister Karen Hækkerup tilsluttede sig charteret og ser frem til at præsentere det for social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen.

Hvad er charter for brugerindflydelse?

Charter for brugerindflydelse er både et sæt principper og en konkret tjekliste til, hvordan man kan arbejde med brugerindflydelse. Principperne er blandt andet blevet til i samarbejde med Danske Handicaporganisationer, som også støtter charteret. Det Centrale Handicapråd vil i den kommende tid udbrede charteret og arbejdet med brugerindflydelse i praksis ved at tage kontakt til uddannelsesinstitutioner og lokale handicapråd.

Læs mere om charter for brugerindflydelse her 

Tirsdag, 3 september, 2013