Pressemeddelelse: Uacceptabel diskrimination på grund af handicap

Uacceptabel diskrimination på grund af handicap

Mange mennesker med handicap oplever diskrimination, viser ny undersøgelse. Vi er nødt til at se problemet i øjnene og sætte ind på blandt andet skoler og arbejdspladser, mener formand for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær.

 

SFi offentliggør en undersøgelse 2. oktober om hvor meget mennesker med handicap deltager i samfundet og hverdagslivet. Undersøgelsen er et flot og vigtigt bidrag til vores viden om situationen for mennesker med handicap i Danmark. Den får dog også nogle alarmklokker til at ringe hos formand for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær.

”Jeg hæfter mig især ved, at rigtig mange mennesker med handicap oplever, at de bliver diskrimineret på grund af deres handicap. Det gælder 23 procent med et større fysisk handicap og hele 32 procent med et større psykisk handicap. Det er meget høje tal. ”

Især mennesker med et psykisk handicap oplever samtidig i højere grad, at de bliver diskrimineret på grund af andre ting som køn eller udseende, end personer uden handicap. Diskriminationen finder sted på arbejdspladserne, på uddannelserne og i mødet med sundhedssystemet. Dem, som diskriminerer, er arbejdsgivere, personale, kolleger og medstuderende, familien eller slægtninge og personalet i den kommunale administration.

”Jeg tror ikke, at handicap er det, der falder de fleste ind, når vi taler om diskrimination. Men undersøgelsen viser, at diskrimination af personer med handicap er udbredt. Det er vi nødt til at gøre noget ved, ” siger Tue Byskov Bøtkjær. Han er ikke mindst bekymret for diskriminationen på arbejdspladserne.

”Vi kan se i undersøgelsen, at mennesker med handicap, som har et arbejde, har større chance for også at deltage i andre aspekter af samfundet. Det kan diskrimination spænde ben for. Men holdninger formes ofte tidligt i livet. Derfor er det både på arbejdspladserne og allerede i folkeskolen, at vi skal sætte ind med oplysning, så mennesker med handicap bliver accepteret på lige fod i stedet for diskrimineret.”

Regeringen kalder i regeringsgrundlaget diskrimination på grund af blandt andet handicap for ”uacceptabelt”. Det Centrale Handicapråd har opfordret regeringen til at sætte ind mod diskrimination i den kommende handicaphandlingsplan. Men regeringen kan ikke løse udfordringen alene:

”Der er brug for, at alle, der sætter rammer for vores hverdag, klart siger fra over for diskrimination. Det gælder arbejdsgiverne og fagbevægelsen, det gælder i foreningslivet. Hvis lederne ikke tager det alvorligt, så skrider normerne, ” slutter Tue Byskov Bøtkjær. Han vil selv tage sagen op i Det Centrale Handicapråd og spørge organisationerne, hvordan de hver især arbejder med at undgå diskrimination.

 

Torsdag, 3 oktober, 2013