Pressemeddelelse: Videre fra Vordingborg

Lokale udfordringer må ikke dømme 10.000 børn ude. Den første rapport om inklusion i folkeskolen viser en vej frem, siger formand for Det Centrale Handicapråd.

 

Den første evaluering om inklusion i folkeskolen fra Vordingborg satte fokus på udfordringer ved inklusion og satte gang i debatten, men rapporten peger også fremad mener Tue Byskov Bøtkjær, formand for Det Centrale Handicapråd.

 

”Vi har ikke råd til et ekskluderende samfund, hvor vi dømmer over 10.000 børn ude, selv om de kunne være en del af folkeskolens fællesskab. I Vordingborg gik de hurtigt til værks – og nogle ting gik galt. Nu har vi en rapport, der viser, hvad vi kan lære af det. Vi skal bruge konklusionerne fra rapporten positivt til at gøre det bedre for alle børn i folkeskolen. Sammen med de gode eksempler, som vi blandt andet så i TV-avisen mandag,” udtaler han.

 

”Læg mærke til, at 75 procent af lærerne i Vordingborg stadig mener, at inklusion er en god idé. Det er flot at se perspektivet, selv med de udfordringer, de står med. Og forskningen bakker dem op. Den viser, at alle børn kan lære bedre af, at børn med særlige behov bliver inkluderet, og at noget af det vigtigste er lærernes opbakning. Det skal vi værne om,” siger Tue Byskov Bøtkjær.

 

Helt konkret kommer rapporten med en række anbefalinger til Vordingborg, som kan inspirere til hvordan vi i det hele taget får succes med inklusion. Det handler blandt andet om, at: 

 

·        Man skal spørge lærerne om, hvad de savner i hverdagen og ikke kun fokusere på ledelsen på skolerne.

·        Der skal sættes fokus på PPR’s ydelser på skolerne og her skal lærerne også inddrages. 

·        Der skal være fokus på at skabe gode systemer, som børnene trives i og ikke kun på, hvordan man hjælper det enkelte barn. Det kan blive hjulpet på vej med skolereformen, når de inkluderende undervisningsformer bliver tænkt ind i skolelivet.

 

”Jeg vil opfordre alle kommuner og skolefolk til at læse Undervisningsministeriets statusrapport fra Vordingborg. Den holder resultaterne op mod forskningen og viser, hvad det er vigtigt at fokusere på. På den måde giver den god vejledning til alle om, hvordan vi får inklusionen til at lykkes.”

 

”Vi skylder alle folkeskolens nuværende og kommende elever at fortsætte arbejdet. Det er dem vi skal bygge fremtidens inkluderende samfund på,” slutter formand for DCH, Tue Byskov Bøtkjær.

 

Baggrund

Baggrunden i Vordingborg er speciel: Kommunen har faldende børnetal, tidligere lå antallet af børn, der fik specialundervisning langt over landsgennemsnittet og der var ikke mange, der gennemførte en ungdomsuddannelse. (Fra rapporten p. 2) Derfor har kommunen grebet til drastiske midler og gennemført inklusionen meget hurtigt.

 

Mange af de børn, som tidligere gik i specialskole, endte på et specialspor resten af livet. De fik ikke faglige udfordringer nok, tog ikke afgangseksamen fra folkeskolen og måtte fortsætte på en specialtilrettelagt ungdomsuddannelse. I sidste ende risikerede de at ende på offentlig forsørgelse. Bare 43 procent med handicap er i arbejde mod 77 procent uden handicap.

 

En række internationale undersøgelser viser, at inklusion kræver et klart mål, som bliver forankret i medarbejdernes hverdag. Både danske og udenlandske erfaringer peger også på, at jo bedre lederen er, jo bedre klarer eleverne sig. Det er i høj grad lederen, der kan sikre at målet om inklusion bliver til virkelighed, og kommer til at påvirke elevernes skolegang, oplevelser og resultater.

 

Rapporten fremhæver også, at der er tæt sammenhæng mellem hvor gode institutionerne er til at inkludere og medarbejdernes holdninger til inklusion. Derfor er det så vigtigt, at de politiske mål og visioner om inklusion bliver delt i alle led i kommunen og at skolelederne taler med lærerne om inklusion.

Onsdag, 26 februar, 2014