Rådet diskuterede input til handicap-handlingsplan

Regeringen er på vej med en handlingsplan for handicapområdet. Og da rådet 10. december holdt møde, var det dominerende emne, hvordan rådet skal bidrage til planen. Der er netop kommet en beskrivelse af, hvad handlingsplanen skal indeholde - den kan man finde det på ministeriets hjemmeside (se link nederst på siden.)

 

I første omgang snakkede rådsmedlemmerne om, hvad der om 10 år skal være forandret for borgere med handicap. Medlemmerne kom med mange forskellige perspektiver og udvekslede synspunkter - blandt andet om, hvordan man kan vurdere, at udviklingen går i den ønskede retning. På næste rådsmøde i februar skal rådet finde frem til mere specifikke anbefalinger til regeringens arbejde med handlingsplanen.

 

Rådet glad for borgeres bidrag om medborgerskab

Sekretariatet for rådet har i november holdt borgermøder om emnet ’Medborgerskab’ fire forskellige steder i landet. Her har borgerne delt erfaringer og kommet med ideer til, hvordan man kan skabe bedre medborgerskab, ligestilling og selvstændighed for personer med handicap. Rådsmedlemmerne drøftede nogle af borgeres bidrag, blandt andet adgangen til at stemme ved valg. Rådet fandt borgeres bidrag meget nyttige og blev enig om, at de gode erfaringer med borgermøderne skal inspirere til, hvordan man en anden gang kan bruger inddragelse af borgerne til at inspirere til rådets arbejde.

 

Råd anbefaler regering at kigge på diskrimination

Ikke-diskrimination er et af de grundlæggende principper i FNs handicapkonvention, som Danmark har underskrevet. På mødet vedtog rådsmedlemmerne denne fælles holdning:

FN’s handicapkonvention fastslår, at deltagerstaterne ”skal forbyde enhver diskrimination på grund af handicap og skal sikre personer med handicap lige og effektiv retlig beskyttelse imod diskrimination af enhver grund”, og i regeringsgrundlaget har regeringen fastslået, at diskrimination på grund af handicap er uacceptabelt. Det Centrale Handicapråd forventer at se denne grundholdning afspejlet og omsat i regeringens kommende handlingsplan på handicapområdet.

 

Vi opfordrer regeringen til systematisk at analysere muligheder og barrierer i samfundet for mennesker med handicap, herunder hvordan og hvor meget, der i Danmark sker diskrimination på grund af handicap, der hindrer deltagelse i samfundslivet. Det bør vurderes, hvilke redskaber, der kan tages i brug, for at forhindre diskrimination og styrke muligheder for et fuldt og rigt liv for alle.

 

Rådet finder det vigtigt, at regeringens indsats tager udgangspunkt i de foranstaltninger, der nævnes i handicapkonventionen, og at indsatsen baseres på en klar afdækning, vurdering og afvejning af såvel positive effekter som afledte uhensigtsmæssige konsekvenser og omkostninger for offentlige og private virksomheder.

 

Link til regeringens beskrivelse af, hvad handicap-handlingsplanen skal indeholde

 

 

Fredag, 14 december, 2012