Rådet vil arbejde for brugerinddragelse i digitalisering og medborgerskab

Det Centrale Handicapråds junimøde blev holdt i Forsvarets lokaler på Holmen. På mødet talte rådet først og fremmest om den nye arbejdsplan for 2012, der indeholder to nye temaer: Medborgerskab og digitalisering.

Overskrifterne for temaerne blev fastlagt på rådsmødet i februar, så dette møde handlede om, hvordan rådet konkret kan arbejde med de to brede overskrifter: Inden for begge temaer vil rådets indsats fokusere på brugerinvolvering på alle niveauer. Planen er at afholde en konference i begyndelsen af 2013 om forskellige aspekter af medborgerskab for borgere med handicap.  

 

God dialog med Digitaliseringsstyrelsens direktør

Digitaliseringsstyrelsens direktør Lars Frelle-Petersen besøgte mødet. Han fortalte rådet om arbejdet med at gennemføre digitaliseringsreformerne og om, hvordan styrelsen i den proces forsøger at sikre brugervenlige og tilgængelige løsninger. Det kom der en god debat ud af, hvor flere rådsmedlemmer spurgte ind til styrelsens involvering af borgere med handicap i udviklingen af de nye løsninger.

Konkret opfordrede rådsmedlemmerne styrelsen til at tænke i meget simple indgange for borgeren, så flest mulige - også personer med kognitive handicap - kan betjene sig selv. Som opfølgning på besøget skal rådet og styrelsen tale sammen om hvilken konkret form, brugerinvolvering kan få i de kommende faser.

 

Arbejdet med krigsveteraner

Chefen for Forsvarets veteranenhed besøgte også mødet og fortalte om forsvarets rehabilitering af soldater, der er kommet til skade i aktiv tjeneste. Opgaven er at hjælpe forsvarets ansatte til at komme videre enten til nyt arbejde, uddannelse eller førtidspension. Oplægget og den efterfølgende dialog viste klart, at der er tale om en sammensat opgave med mange fagligheder involveret, og forsvarets indsats for soldaterne er med til at illustrere hvad god rehabilitering kræver også i andre situationer.

 

Læs rådets nye arbejdsplan her.

Fredag, 22 juni, 2012