Rådets formand i Blå Bog

Foto af Blå Bog udgave 2012-2013

Når man åbner Kraks nye version af Blå Bog – bogen med biografier af nulevende, danske personer – vil man som noget nyt kunne finde Det Centrale Handicapråds formand Tue Byskov Bøtkjærs navn på bogens sider.

 

Han er en af de i alt 312 nye optagne personer i bogen – personer, der ifølge bogens redaktion er med til at sætte dagsordenen inden for erhvervslivet, kulturlivet og det offentlige.

 

Tue Byskov Bøtkjær er glad for optagelsen på rådets vegne:

”Jeg synes, at der i optagelsen ligger en anerkendelse af Det Centrale Handicapråd, da det især er i kraft af mit virke som formand for rådet, at jeg er optaget. Og den anerkendelse af rådet og vores arbejde er jeg rigtigt glad for,” siger han.

Foto af Tue Byskov Bøtkjær, formand for Det Centrale Handicapråd

Tue Byskov Bøtkjær.

 

Også rådets medlem Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer, er kommet med i den nye version.

 

Du kan se Tue Byskov Bøtkjær og de andre 311 nyoptagne her.

Læs mere om Kraks Blå Bog her.

                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Onsdag, 30 maj, 2012