Rådsmøde med fokus på deltagelse

Hvordan kan personer med handicap være til stede og deltage? Og hvad betyder det at deltage? Det blev et spørgsmål, der gentog sig til Det Centrale Handicapråds møde 24. oktober - selvom det var vidt forskellige emner, der var på dagsordenen.

Rådsmedlem Bent Madsen fra Boligselskabernes Landsforening startede mødet ud med at fortælle om boligselskabernes arbejde med at registrere og forbedre den fysiske tilgængelighed i almene boliger. Boligselskaberne har også projekter med mere socialt arbejde, og deres ambition er at være med til at forstærke effekten af den kommunale indsats.

 

Flere personer med handicap skal dyrke idræt

Rådet er bevidst om, at idræt kan styrke menneskers deltagelse i samfundet. Blandt andet fordi man er sammen med andre borgere, dels fordi den måde, personer med handicap bliver opfattet på af personer uden handicap, kan blive forandret positivt gennem idræt - det kan man senest læse om i en ny engelsk undersøgelse om betydningen af Paralympiske Lege i år. Og det var netop formanden for det forbund, som har de danske PL-deltagere som medlemmer, der besøgte mødet: Karl Vilhelm Nielsen fra Dansk Handicap-Idrætsforbund. Med ham var også Lene van der Keur, bestyrelsesmedlem i forbundet og formand for breddeudvalget. De fortalte om erfaringerne fra Paralympiske Lege 2012 og om, hvordan forbundet både nationalt og internationalt arbejder for at personer med handicap får bedre muligheder for at dyrke idræt. 

 

Råd til ministerier: Mere fokus i indsatsen

I dette efterår udkom Folketingets Ombudsmands redegørelse for arbejdet med ligebehandling af mennesker med handicap i 2011. Her kan man finde en samlet beskrivelse af regeringens initiativer på handicapområdet. Redegørelsen blev udgangspunkt for en diskussion i rådet om initiativerne. Rådsmedlemmerne efterlyste fokus og stillingtagen til, hvor kræfterne skal lægges i samfundet for at få mere lige deltagelsesmuligheder for mennesker med handicap.
Formand Tue Byskov Bøtkjær vil give rådets bemærkninger videre til Det Tværministerielle Embedsmandsudvalg, som han skal mødes med i november.
 

Mandag, 5 november, 2012