Rådsmøde om tilgængelighed

Legetøjshus på byggeplan

Tilgængelighed er vigtigt for mennesker med handicap uanset om det drejer sig om at kunne få adgang til et nyt byggeri, til arbejdsmarkedet eller til medierne. Og tilgængelighed var netop indgangen til DCH’s møde, som blev holdt hos Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) og gav meget inspiration til rådets videre arbejde.

 

Tilgængelighed til byggeri

Forsker Sidse Grangaard fra SBi fortalte om nogle af instituttets forskningsprojekter. SBi har blandt andet slået fast, at det står skidt til med tilgængeligheden i alle faser af byggeri, selv om lovgivningen har stillet klare krav til tilgængelighed siden 2008. I forhold til andre lande mangler Danmark både kontrol og konsekvens, når bygninger ikke er tilgængelige. Rådet var enige om at skubbe på for forbedringer.

SBi har også demonstreret, at andre lande har mere kontrol og konsekvens i reguleringen af tilgængelighed til byggeri. Rådet diskuterede, hvordan man kan sikre, at reglerne bliver overholdt i praksis.

 

Flere med handicap i arbejde

Rådets ph.d. Pernille Steen Lenzner har afsluttet sin store undersøgelse af aktiv arbejdsmarkedspolitik for personer med handicap i Tyskland og Sverige. Hun fortalte om den overordnede konklusion, som er, at der mangler viden om, hvad der virker, og hvordan det virker på langt sigt.

Pernille Steen Lenzner kommer i ph.d. projekt med syv anbefalinger. De er:

·         at opstille et samlet mål for beskæftigelsen for mennesker med handicap i Danmark, som man har på andre områder.

·         at give skattefradrag til arbejdsgivere, som ansætter personer med handicap.

·         at indføre en landsdækkende indsats baseret på supported employment-metoden. 

·         at ansætte personer med handicap i arbejdsgiverorganisationerne, så arbejdsgiverne kan få hjælp til at hyre mennesker med handicap fra deres egne organisationer.

·         at indføre et længerevarende praktikophold for unge med handicap i virksomheder på det ordinære arbejdsmarked.

·         at give jobcentrene mulighed for at definere bevilliger af arbejdsrelaterede hjælpemidler mere fleksibelt.

·         At etablere et uddannelsestilbud til blinde og svagtseende kvinder, så de kan lave manuelle brystkræftundersøgelser.

Rådet diskuterede konklusionerne og hvordan man fortsat kan sætte fokus på de gode idéer og hjælpe mennesker med handicap i arbejde. Læs mere på ijobmedhandicap.dk, hvor rådet præsenterer sine idéer fra camp om jobs til mennesker med handicap.

 

En konstruktiv dagsorden

DCH har en ambition om bidrage konstruktivt til at forbedre vilkårene for mennesker med handicap. Et vigtigt indsatspunkt er medierne.

Derfor var det oplagt at invitere DR Nyheders direktør, Ulrik Haagerup, som står bag antologien ’En konstruktiv nyhed’ fra 2012, hvor 13 debattører, politikere og redaktører diskuterer, hvordan medierne kan være med til at sætte en mere positiv dagsorden. Ulrik Haagerup fortalte rådet om den journalistiske verden og udfordringen ved at sætte en konstruktiv dagsorden i nyhedsmedierne. Indlægget leverede god inspiration til det videre arbejde med temaet handicap og medier.

På mødet gjorde rådet også arbejdet med input til regeringens kommende handlingsplan færdigt. Formand Tue Byskov Bøtkjær vil nu præsentere rådets ideer for Social- og integrationsminister Karen Hækkerup.

Mandag, 15 april, 2013