Rådsmøde satte fokus på mødet mellem borger og system

Det var i Hotel Scandics fysisk tilgængelige rammer, at rådet mødtes første gang efter sommerferien. Rådsmedlem Thorkild Olesen, der er formand for Dansk Blindesamfund, skød dagen i gang ved at holde et oplæg til debat. Han satte fokus på relationen mellem borgere med handicap og systemet – og om tidens reformer har tilstrækkeligt blik for at se borgere med handicap som en ressource. Oplægget blev startskuddet til en god debat og gav et perspektiv, der kom til at præge en del af dagens andre temaer.

Reform: Godt at samle ekspertise

Senere arbejdede rådsmedlemmerne med reformen af førtidspension og fleksjob. Til at give et fundament at diskutere ud fra kom Kirsten Brix Pedersen på besøg og fortalte om reformen. Hun er kontorchef i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Styrelsen arbejder lige nu på lovgivning om den nye reform, så den kan blive ført ud i livet. Efter at Kirsten Brix Pedersen havde fortalt om reformens mål, tog rådsmedlemmerne atter tråden op om den vigtige relation mellem borger og system. De var positive over, at der med reformen bliver lavet individuelle ressourceforløb og rehabiliteringsteams, der skal samle viden og kompetencer på tværs af forvaltninger. Det er vigtigt, at borgere i komplicerede sager kan få en samlet vurdering dér i stedet for at skulle tale med mange forskellige. Samtidig havde rådsmedlemmerne meget fokus på, hvordan de gode intentioner kommer til at slå igennem i praksis.

Brug for forskning i systemer

Et af dagens andre store emner var forskning i handicap, som rådet også tidligere har arbejdet med. Rådets diskussion tog udgangspunkt i en rapport fra SFI: ”Aktuel skandinavisk og britisk handicapforskning.” Diskussionen var en del af forberedelsen til et gå-hjem-møde den 25. september, hvor SFI, Det Danske Handicapforskningsnetværk og rådet inviterer til debat om SFI’s rapport og perspektiverne for handicapforskningen i Danmark.

Det var et tema i rådets diskussion, at der er mere brug for at forske i, hvordan de offentlige systemer i Danmark fungerer og i mødet mellem borger og system: Hvordan og hvor meget hjælper eller forhindrer systemerne og deres opbygning mennesker med handicap i at leve det liv, de ønsker? Og hvordan gør man systemerne bedre? Det var nogle af de spørgsmål, medlemmerne gerne ville have besvaret i en eventuelt fremtidig forskning.

 

Her kan du læse SFIs rapport ”Aktuel skandinavisk og britisk handicapforskning.”

Mandag, 3 september, 2012