Retssikkerhed for mennesker med handicap

Billede af Justitia, retfærdighedens gudinde.

Mennesker med handicap kan være særligt udsat, når retssikkerheden kradser. Udsatheden skyldes, at mange både voksne med handicap og familier er afhængige af hjælp fra det offentlige. Men desværre kan vi se, at en stor del af borgere med handicap oplever, at de ikke bliver inddraget i deres egen sag, at de får mangelfund information om deres rettigheder og at der mistillid i relationen til kommunen.

Derfor har det Centrale Handicapråd inviteret en række eksperter i retssikkerhed, sagsbehandlere og ledere fra kommunerne og handicaporganisationerne til at afdække de største udfordringer for retssikkerheden i kommunens sagsbehandling.

Ud fra eksperternes input har DCH en række forslag til, hvordan man kan forbedre retssikkerheden, så mennesker med handicap kan blive bedre inkluderet:

  • Borgerne skal have én enkelt indgang til kommunen, så de kun skal henvende sig et sted. Det kan kommunerne sørge for ved at koordinere, så borgerne kun møder én medarbejder. Kommunen kan også løbende vurdere kvaliteten af sit arbejde baseret på den enkelte borgers oplevelser og sikre bedre samarbejde mellem afdelingerne, så medarbejderne får større kendskab til kollegernes arbejde.
  • Borgernes oplevelser af hele sagsforløbet skal med i den kommende evaluering af ankesystemet. Det skal være med til at give svar på, hvor mistilliden opstår og hvad man kan gøre ved den.
  • Der skal laves en klar og åben plan for nedbringelsen af ventetiden i ankesystemet.
  • Kommuner og handicaporganisationer skal styrke dialogen i handicaprådene og samarbejde om at styrke tilliden. 

Læs anbefalingerne fra eksperterne i DCH's notat her 

Onsdag, 5 marts, 2014