Sammenhænge og samtidighed skal få flere i job

Beskæftigelse stod højt på dagsorden, da Det Centrale Handicapråd mødtes torsdag d. 4 april.

Rådsmødet blev afholdt hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der også indledte mødet med at holde et oplæg om deres indsats for at få flere mennesker mad handicap i job.

I rådet er der bred enighed om, at beskæftigelse fortsat er et vigtigt område at arbejde med – og et oplagt sted at starte vil være at gøre vejen til arbejdsmarkedet mere enkel, så mennesker med handicap for eksempel ikke skal i kontakt med både jobcentret og socialforvaltningen, når de søger job.

”Det handler om at skabe bedre sammenhænge, mere samtidighed og mere viden, hvis flere mennesker med handicap skal blive en del af arbejdsmarkedet,” siger Anette Laigaard, formand for Det Centrale Handicapråd.

Hun understreger, at det er vigtigt, at virksomheder får bedre kendskab til kompensationsordninger, ligesom der skal findes en god balance mellem den sociale indsats og den beskæftigelsesrettede indsats, så borgeren kan se meningen med det, der foregår.

Kommunale handicapråd, tilgængelighed og IT
Andre emner, der blev drøftet til rådsmødet, var de kommunale handicapråd, tilgængelighed og IT.
Sidstnævnte gik godt i spænd med, at formanden to dage senere skulle tale til en konference om digital social inklusion på IT-Universitetet. Konferencen satte fokus på de vilkår, digitaliseringen opstiller for personer med kognitive udfordringer.

Næste rådsmøde finder sted 6. juni, og her skal Det Centrale handicapråd beskæftige sig med tillid og samarbejde mellem sagsbehandlere og borgere med handicap.

Lørdag, 8 april, 2017