Stor gevinst ved at få personer med handicap i job

Hvis blot én procent af danskerne med handicap over de næste ti år kommer i arbejde fremfor at modtage førtidspension, vil det give en samfundsøkonomisk gevinst på 10 milliarder. Det viser en ny rapport, som COWI har lavet for Det Centrale Handicapråd. 

”Vi siger tit, at det er en god investering, at vi indretter os, så mennesker med handicap også kan deltage og bidrage. Men vi har manglet de tørre tal. Dem giver rapporten ’Samfundsøkonomiske gevinster ved arbejdsmarkedsrettede indsatser for personer med handicap’,” siger Tue Byskov Bøtkjær, Formand for Det Centrale Handicapråd.

Rapporten konkluderer blandt andet, at samfundet kan tjene 10 mia. kr., hvis vi over de næste 10 år kan få blot én procent af danskerne med et handicap i den arbejdsdygtige alder (6000 personer) i ordinære job i stedet for at havne på førtidspension. Og vi kan tjene yderligere 3,3 mia. kr., hvis samme antal kommer i fleksjob. Faktisk er gevinsterne ved at få personer med handicap i job så store, at det kan betale sig at bruge op til 270.000 kr. om året på, at en person kommer i ordinært job, fremfor på førtidspension.

Løsninger kommer ikke af sig selv
Rapporten viser desuden, at det kan være klogt at sætte ind på fastholdelse. For mange personer med handicap, der i dag er på overførselsindkomst, har tidligere været selvforsørgende – og det gælder endnu flere, hvis man går 10 år tilbage.  

”Det kræver en målrettet indsats at fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet og skabe nye job. Derfor bør mennesker med handicap være et specifikt fokusområde i beskæftigelsesindsatsen. Og der bør være klare mål i forhold til resultaterne af indsatsen for personer med handicap – både nationalt og for de enkelte jobcentre,” understreger Tue Byskov Bøtkjær.

En målrettet indsats kræver ifølge ham bl.a. at virksomhederne hjælpes på vej og retter fokus på det enkelte individs kompetencer, ligesom individet også selv må bringe disse kompetencer i spil og jobcentrene støtte op om indsatsen.

Læs hele rapporten her: ’Samfundsøkonomiske gevinster ved arbejdsmarkedsrettede indsatser for personer med handicap’

 

Pressekontakt: 

Andreas Jull Sørensen, sekretariatschef

Mobil: 21 22 63 68

 

Torsdag, 12 juni, 2014