Unge med handicap skal flytte holdninger i skolen

 
Ti frivillige fra Sammenslutningen af Unge Med Handicap brugte weekenden på at forberede workshops, som de i starten af september skal holde for de ældste elever i folkeskolen. Projektet er et samarbejdet med Det Centrale Handicapråd, og formålet er at flytte holdninger til mennesker med handicap.
 
Der var spænding i luften, da de unge mødtes fredag eftermiddag. For foran dem ligger en stor opgave med at tage ud på skoler og sætte deres eget handicap i spil for at rykke ved elevernes opfattelse af, hvad det vil sige at have et handicap. Der gik dog ikke længe, før den første snært af nervøsitet blev afløst af en masse smil, sjov og seriøse spørgsmål. Hurtigt have de frivillige en klar idé om, hvordan de skal møde eleverne, når de til september skal holde ti wokshops for 8. – 9. klasses elever på skoler rundt i landet.  
 

”Jeg håber, at det bliver en fed og anderledes oplevelse, som sætter nogle tanker i gang hos eleverne og giver dem forskellige vinkler på det at have et handicap,” siger Karen Vestergård Jacobsen, der er frivilligkoordinator i Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Hun tror, at de unge fra organisationen vil være gode til at løse opgaven, fordi de aldersmæssigt er tættere på eleverne end de fleste lærere, og samtidig tager de en helt anden rolle på sig, hvor de tager udgangspunkt i deres egne erfaringer. Forventningen er, at det vil skabe tillid og åbne op for en mere fri snak. 
 

Mennesket frem for handicappet
De fleste workshops er allerede afsat, og de unge med handicap er mere end klar til at tage opgaven på sig. Èn af dem er Søren Pape Hvid Jensen, der har meldt sig til projektet, fordi han vil udbrede kendskabet til mennesker med handicap og vise, at folk som ham netop er mennesker frem for deres handicap. Søren har muskelsvind, men ikke i en form, folk umiddelbart kan se. Derfor oplever han ofte, at folk bliver overraskede over, at han har et handicap. 
 
”Det bliver spændende at se, hvor meget vi kan rykke ved eleverne holdninger til handicap. Forhåbentlig kan vi give dem indblik i, at handicap ikke kun er at sidde i en kørestol,” siger Søren og fortsætter:
 
”Det er vigtigt at flytte folks syn på handicap, for der skal være plads til forskelle i samfundet, og vi kan alle bidrage med noget. Når folk først har stiftet bekendtskab med handicap, så ser de, at det slet ikke er så farligt at have ét eller at snakke med en, der har ét.”
 
En del af en større strategi
Holdningsprojektet på skolerne er en del af Det Centrale Handicapråds arbejde med en holdningsstrategi, der skal give et bud på, hvordan vi fremmer positive holdninger til mennesker med handicap i samfundet og skabe grundlag for et mere ligeværdigt møde mellem mennesker med og uden handicap.
 
Evaluering er derfor en vigtig del af projektet på skolerne, og der vil både blive gennemført fokusgrupper og uddelt evalueringsskemaer i klasserne. På den måde bliver det muligt at identificere, hvad der har størst effekt på elevernes holdninger. Et vellykket projekt handler ikke om at lære eleverne, hvad der er rigtigt og forkert. I stedet er formålet at sætte nogle refleksioner i gang om, hvad det vil sige at have et handicap, og hvordan man kan møde personer med handicap.
 
De frivillige er i gang med en gruppe øvelse, hvor de får gode idéer til, hvilke spørgsmål, de kan stille eleverne.
De frivillige er i gang med en gruppeøvelse, hvor de får gode idéer til, hvilke spørgsmål de kan stille eleverne.
 
 
Mandag, 24 august, 2015