Værge betyder farvel til stemmeret

Af Tue Byskov Bøtkjær, formand for Det Centrale Handicapråd, og Jonas Christoffersen, direktør for Institut for Menneskerettigheder

Forberedelserne er i fuld gang til fejringen af 100-året for den grundlovsændring, der gav kvinder og tjenestefolk stemmeret. Det er en historisk milepæl, som uden tvivl bliver fulgt op af mange taler om vigtigheden af at værne om vores demokrati og grundlovssikrede rettigheder til politisk deltagelse. Men de færreste er nok klar over, at nogle borgere her i 2015 stadig står uden for demokratiet.

En af dem, der kommer til at kigge langt efter en god grund til at deltage i festlighederne, er Lasse. Han er nemlig under såkaldt § 6-værgemål, som udløser en fratagelse af stemmeretten pr. automatik.  Det sker, selvom der ikke er nogen forbindelse mellem hans behov for en værge, der kan hjælpe ham med at forvalte økonomien, og hans evne til at deltage i demokratiet. For Lasse og andre medborgere i samme situation bliver grundlovsjubilæet en påmindelse om, at vi i 2015 betragter nogle medborgere som demokratisk mindreværdige. Og det er ikke kun et problem for Lasse og alle andre, der ikke kan deltage i demokratiet ved at sætte deres kryds, når der er valg. Det er et grundlæggende demokratisk problem og i strid med FN’s Handicapkonvention. Men det holder ikke Lasse tilbage. Han deltager gerne i politiske debatter for at gøre opmærksom på problemet.

Lasse er et levende eksempel på, at vores holdninger til bestemte befolkningsgrupper begrænser deres demokratiske deltagelse. En gang gjorde det sig også gældende for kvinder, der blev betragtet som demokratisk mindreværdige. Men grundlovsændringen var det opgør, der skulle til for at gøre kvinder til fuldgyldige deltagere, og samtidig sendte det et vigtigt signal til omverdenen om kvinders ligeværd. Her 100 år efter mangler vi at tage det sidste opgør, som sikrer fuld stemmeret for alle. Vi håber derfor, at grundlovsjubilæet bliver anledningen til en fælles politisk beslutning om en gang for alle at sikre et demokrati for alle. I 2015 kan vi ikke være andet bekendt – grundlovsjubilæum eller ej.

 

Debatindlægget er bragt i Frederiksborg Amtsavis, Roskilde Dagblad, Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge i dag. 

Fredag, 29 maj, 2015