Vellykket første årsmøde

 

Tue Byskov Bøtkjær og Anja Bo byder velkommen

I går holdt Det Centrale Handicapråd sit første årsmøde. Trods snevejret fandt flere end 200 deltagere vej til Nyborg Strand på Fyn, hvor arrangementet løb af stablen. 

Dagen bød på et indholdsrigt program fyldt med interessante oplæg omkring temaerne ’demokratisk ligeværd’ og ’holdninger til handicap’. Første tema blev indledt med historiske perspektiver på, hvorfor mennesker med handicap stadig ikke er en fuldgyldig del af demokratiet. Den efterfølgende paneldebat
slog fast, at den lige adgang til demokratiet i høj grad hænger sammen med at få ændret holdningerne til mennesker med handicap.

Ord bliver til handlinger

”Holdninger bliver til ord, og ord bliver til handlinger”. Sådan lød det fra socialminister Manu Sareen, da han understregede vigtigheden af, at vi beskæftiger os med holdninger – herunder også Det Centrale Handicapråds arbejde med at udforme en strategi for, hvordan vi kan fremme positive holdninger til handicap. For at kunne ændre holdninger, er mødet mellem mennesker vigtigt.

”Når vi lærer hinanden at kende, så ser vi ikke det, der afviger fra normen, men vi ser et menneske,” pointerede socialministeren.

Succes med afstemninger

Dagen igennem fik deltagerne til årsmødet mulighed for at biddrage med deres synspunkter via et elektronisk afstemningssystem.

”Jeg synes, at det er rigtigt smart med afstemningerne. Her er ikke noget med sedler, der først skal samles ind og tælles op – man kan se resultatet med det samme,” fortæller Bodil Klarskov fra Handicaprådet i Næstved Kommune. Hendes kollega, Tonny Ploug, tilføjer, at afstemningerne også er gode, fordi man kommer til at reflektere over det, der er blevet sagt, da man er nødt til at tage stilling.

Viden er vejen frem

Et af de punkter på programmet, hvor afstemningsmetoden blev flittigt benyttet, var under præsentationen af de første resultater i en ny undersøgelse om holdninger til handicap på arbejdsmarkedet, under uddannelse og i fritiden, som Det Centrale Handicapråd og Enheden for Antidiskrimination er gået sammen om. 

Undersøgelsen viser, at der især på arbejdsmarkedet er en skepsis over for personer med handicap, der kan gøre det svært at få foden indenfor. Derfor stemte deltagerne på årsmødet om, hvilke af undersøgelsens resultater, de mener, der bør handles på. Flest stemte på det resultat, at viden om kompensation kan være med til at mindske skepsissen om evnen til at varetage et job.  

Input bliver del af rådets arbejde

Det Centrale Handicapråd vil bruge input fra årsmødets oplægsholdere og deltagere i sit arbejde med demokrati og holdninger – netop som handicapekspert Birgit Kirkebæk efterspørger:

”Jeg synes, at det er vigtige temaer, og en rigtig god ide at holde et årsmøde – især, hvis det resulterer i handlinger og ændringer i nogle menneskers liv. Årsmødet give jo nogle ideer til, hvad vi skal jagte, når vi går ud og gerne vil påvirke politikere og almenheden i forhold de problemstillinger, der er blevet rejst.”

Planen er at gøre årsmødet til en tilbagevendende begivenhed, så folk inden for handicapverdenen hvert år får muligheden for at mødes og diskutere emner, der har stor betydning for mennesker med handicap.

 

Socialminister Manu Sareen holder talePaneldebat om demokratisk ligeværdResultat fra en af dagens afstemninger præsenteres

Læs mere:
Hvis du vil læse mere om dagens temaer, oplægsholdere og konkrete eksempler på løsningsforslag, så kan du finde vores årsmødepublikation under materialer. Klik her.

 

Onsdag, 4 februar, 2015