Årsmøde

Hvordan skaber vi resultater i fremtidens handicappolitik? Det forsøgte vi at finde svar på til vores årsmøde 2016 på Nyborg Strand sammen med over 300 aktive deltagere. 2016 var nemlig tiåret for, at FN vedtog handicapkonventionen, som sikrer rettigheder for mennesker med handicap over hele kloden.

Det var også ti år siden, at alle danske kommuner oprettede kommunale handicapråd, hvor lokalpolitikere og repræsentanter for mennesker med handicap arbejder sammen om at finde gode løsninger. De kommunale handicapråd er dialogbaserede. Her taler man sig til rette og finder løsninger sammen, mens FN’s handicapkonvention er rettighedsbaseret. Men hvilken tilgang giver de bedste løsninger for mennesker med handicap? Rettigheder eller dialog? Og hvad skal de handicappolitiske mål være i fremtiden? Det var emnerne for dagen.

Hvordan skaber vi resultater?

37 procent af deltagerne på årsmødet mente, at de vigtigste mål for dansk handicappolitik indenfor fem år er, at handicapkonventionen indskrives i dansk lovgivning. 20 procent mente, at de vigtigste er, at retssikkerheden bliver styrket. Konkret pegede deltagerne på, at Ankestyrelsens omgørelsesprocent af klager over kommunernes afgørelser bør være under 10 procent i 2021.

Hele dagen var der livlig debat med de over 300 deltagere og oplægsholderne, før fungerende formand for Det Centrale Handicapråd, Annemette Ruth, samlede op på dagen og konkluderede, at de bedste løsninger skal findes i et miks mellem rettigheder og dialog.

Tegner Karen Leth indfangede de bedste pointer fra dagen på sit visuelle referat. Salen fik sig også nogle gode grin med stand-up komiker Geo, som fortalte hudløst om at holde fast i sig selv, mens man er i systemets vold og hvordan han overlevede som menneske, far og mand trods en kræftdiagnose. 

Faktaboks:

-----------------------

På dagen delte daværende social- og indenrigsminister, Karen Ellemann, sine visioner for fremtidens handicappolitik og svarede på spørgsmål fra salen. Vi hørte oplæg fra medlem af FN’s handicapkomité, Stig Langvad, vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder, Louise Holck, og formand for handicaprådet i Solrød, Arne Pedersen.

Efter frokost diskuterede formand for Ergoterapeutforeningen, Tina Nør Langager, formand for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen og direktør i Næstved Kommune, Bruno Lind, retssikkerhed og dialog i forholdet mellem borger og kommune og fremtidsforsker Louise Fredbo-Nielsen gav fem gode råd til, hvad der skal til for at nå de handicappolitiske mål i fremtiden.

-----------------------